Blog

Wybór uczelni

Wybór uczelni to nowe narzędzie umożliwiające dokonanie lepszych wyborów bo umożliwia całościowe spojrzenie na to, w jakim kierunku dana osoba ma naturalne, często jeszcze ukryte skłonności.