USŁUGI DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Dla osób indywidualnych

jakie-talentyKim jestem? Jakie mam talenty? W czym mogę  się spełniać i być najlepszy? Jaką szkołę czy uczelnię wybrać? Jaki zawód uprawiać?  Mój rozwój osobisty?

To jedne z często zadawanych sobie pytań na każdym etapie życia człowieka.

Bezspornym faktem jest to, że wśród wszystkich osób na całym świecie nie ma drugiej takiej osoby jak Ty. Z Twoimi przeżyciami, emocjami, marzeniami, wiedzą, itd. tworzysz unikatowy, złożony, wewnętrzny system, który wyróżnia Ciebie spośród innych ludzi na ziemi. Dlatego też masz swoje niepowtarzalne zadanie w życiu, którego urzeczywistnianie stawia ci kolejne wyzwania na drodze.

Realizacja tych wyzwań wymaga Twojego rozwoju osobistego i przekraczania Twojej aktualnej strefy komfortu by dokonywać zmian dotyczących Twoich zachowań, przekonań czy Twojego ogólnego nastawienia.

Kiedy przypominasz sobie swoje najradośniejsze chwile, to na pewno pamiętasz swoje odczucia i stan, które wtedy Tobie towarzyszyły. Wszystko wydawało się prostsze, dotychczasowe przeszkody stawały się mniejsze lub ich po prostu nie było. Świat wyglądał pozytywniej a ludzie których spotykałeś wydawali się być bardziej uśmiechnięci. Wszystko to za sprawą Twojej energii i stanu który w Tobie wywołała. Zmieniła Twój sposób patrzenia i odbioru świata zewnętrznego.

A co by było gdybyś miał takiego poczucia więcej? Gdybyś szybko mógł ten stan uzyskać i ustabilizować? Gdyby taka energia płynęła w Tobie częściej? Gdybyś się łatwiej uczył i podejmował lepsze i szybsze decyzje? Gdzie mógłbyś być dzisiaj?

Nawet jeśli jesteś w miejscu, które Ciebie obecnie nie zadawala, to wiedz że wszystko już masz aby ruszyć do przodu już dziś. Wystarczy chęć i wykonanie pierwszego kroku. Fundamenty Twojego przyszłego sukcesu istnieją już w Tobie, co najwyżej mogą być jeszcze nieodkryte i nieuświadomione. Korzystając z naszej oferty, możesz je szybciej odkryć, uzyskać głębszą wiedzę o sobie i lepiej poznać siebie samego. To pozwoli Tobie poszerzyć zakres swoich umiejętności zarządzania sobą, swoją energią i rzeczywistością, którą doświadczasz i realizować swoje Mistrzostwo Osobiste oraz Twoje sięganie do gwiazd.

Mistrzostwo Osobiste

Mistrzostwo Osobiste rozumiemy jako sferę, w którym łączy się energia Twojego serca, Twoje doświadczenia i wrodzone, naturalne talenty. Praca w niej przynosi Tobie ogromną radość, satysfakcję a także stajesz się w tej sferze niedościgłym i niepowtarzalnym mistrzem dla innych.

Realizacja Mistrzostwa Osobistego to wyzwanie na całe życie. To proces rozwoju osobistego w którym wciąż odkrywane są nowe obszary do rozwinięcia i pogłębienia w zakresie Twojej wiedzy, doświadczeń i zachowań.  Mistrzostwo Osobiste wymaga współdziałania wielu obszarów w Tobie, które mogą być dziś jeszcze od siebie odseparowane, ale połączenie ich razem wyzwala ogromną energię pozwalającą pokonywać kolejne bariery i osiągać nowe poziomy Twojego rozwoju a tym samym „sięgnąć do gwiazd”.

Talenty (wg. Gallupa) są kluczowym elementem Mistrzostwa Osobistego. Poznanie własnych, już tylko 5-ciu dominujących talentów oraz praca w zgodzie z nimi jest fundamentem rozwoju Mistrzostwa Osobistego. Talenty wyznaczają Twój Obszar Doskonałości  i sposób w jaki osiągasz sukces. W jaki sposób poprzez myślenie, w jaki poprzez działanie, i na ile poprzez relacje z innymi ludźmi, niezależnie od dziedziny czy branży w której działasz.

Talenty rozkwitają najpełniej kiedy są wykorzystywane w obszarze Twoich pasji, w zgodzie z Twoim wewnętrznym systemem wartości. Energia talentów jako Twój odruchowy, intuicyjny, naturalny sposób działania i reagowania w świecie (Obszar doskonałości) łączy się z energią serca, wzmacniając motywację i konsekwencję , a także lekkość i skuteczność działania. Na przykład, jeśli masz talenty do bycia dobrym sprzedawcą a także  masz pasję do komputerów, to na pewno będziesz lepszym sprzedawcą komputerów niż książek a klienci to wyczują.

2.Mistrzostwo-Osobiste

Mistrzostwo Osobiste - TOP (Talenty + rozwój Osobisty + Pasja)

Rozwój Osobisty – pozwala rozwinąć lub odblokować różne nieświadome mechanizmy powodujące blokady Twoich talentów lub pasji np. własne, rodzinne, bądź społeczne przekonania. Poprzez Rozwój Osobisty możesz np. dokonać wyboru lepszego środowiska lub też zmian w nim, w którym może to Mistrzostwo Osobiste się rozwijać.

Pracę nad swoim Mistrzostwem Osobistym możesz zacząć już na etapie wyboru szkoły czy uczelni, korzystając z narzędzi  pozwalających uzyskać Tobie informacje o tym jakiego rodzaju szkoły czy uczelnie są dla Ciebie najlepsze (zob. Dla uczniów i rodziców). Wtedy możesz pomyśleć, przeanalizować wyniki i wybrać taką, w której łatwiej będzie Tobie osiągać dobre wyniki i dzięki temu otwierać sobie lepszą dla siebie przyszłość.

Możesz też zacząć bardziej świadomą pracę nad sobą, kiedy już pracujesz zawodowo i chciałbyś dalej się rozwijać aby osiągać to o czym marzysz, to do czego dążysz. Możesz lepiej poznać swoje talenty i predyspozycje oraz sposób pracy, który przyniesie Ci wyższą efektywność i większą satysfakcję (Talenty Gallupa).

Talenty wyznaczają Twój obszar doskonałości, pokazują Twój sposób osiągania sukcesu i to w jaki sposób działasz w różnych biznesowych obszarach np. zarządzania ludźmi, współpracy z klientem. Tego rodzaju informacje możesz uzyskać w Menedżerskim raporcie talentowym.

Możesz też wykonać diagnozę CA Method i poznać rzeczywiste reakcje Twojej nieświadomości oraz dowiedzieć się jak Twoje obecne środowisko zawodowe: firma, praca którą wykonujesz, ludzie wokół Ciebie wpływają na Twój aktualny stan i efektywność pracy - Profil Pracownika.  To pozwoli Tobie wyznaczyć obszary do Rozwoju Osobistego.

Odkrywanie i uruchamianie pasji a także Rozwój Osobisty możesz realizować w trakcie Coachingu i/lub Coachingu Mentalności Zwycięzcy ® oraz naszych grupowych, otwartych warsztatów rozwojowych.

Wzmacniając energię w każdej części Mistrzostwa Osobistego TOP (Talenty,  rozwój Osobisty, Pasje) włączasz dopalacze i przyśpieszasz. Tym razem bardziej świadomie i zgodnie z samym sobą.

Jeśli chciałbyś poznać szczegóły oraz dlaczego warto i jak realizować swoje Mistrzostwo Osobiste, to skontaktuj się z nami. Wtedy taka rozmowa może wiele wyjaśnić i wypracować najlepszą strategię rozwoju dla Ciebie.

Profil Indywidualny

profil-indywidualny-at

Profil indywidualny jest raportem zawierającym informacje o Twoim aktualnym stanie wewnętrznym i jego wpływie na Twój sposób wyrażania się w obecnym środowisku zawodowym.

Czy wiesz, że część nieświadoma decyduje w 96-98% o Twoich reakcjach i zachowaniu w różnych sytuacjach? Autorytety w dziedzinie rozwoju osobistego, twierdzą, że nie tyle Twoja wiedza decyduje w dzisiejszym świecie o Twoim sukcesie i powodzeniu, ale bardziej to jaką postawę prezentujesz na co dzień oraz jak sobie radzisz ze zmianami wokół Ciebie i z pojawiającym się stresem. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak obecnie reaguje Twoja część nieświadoma na sytuację w Twojej pracy i firmie skorzystaj ze Diagnozy CA Method - Profil Pracownika. Pozwala on uzyskać informacje o tym jaki wpływ na Twój stan, wyniki i efektywność pracy ma Twój odbiór rzeczywistości firmowej.

Narzędzia stosowane przez nas pozwalając uzyskać ustrukturyzowane informacje z obszaru  w części nieświadomej. W trakcie pracy z nami możesz uzyskać informacje o tym jak na poziomie nieświadomym reagujesz obecnie na swoje otoczenie (Diagnozy CA Method w biznesie), jakiego rodzaju praca jest dla Ciebie najprostsza (Talenty Gallupa) i już tylko dzięki temu możesz zacząć korzystnie zmieniać siebie i swój świat.

Możesz dowiedzieć się więcej o sobie  w pracy indywidualnej jak i w pracy warsztatowej w grupie. Dzięki temu sam możesz rozpocząć świadome zmiany w sobie i wokół siebie. Możesz też popracować z częścią nieświadomą (np. Coaching Mentalności Zwycięzcy), aby tam dokonać, w zgodzie z sobą, ważnych i kluczowych dla Ciebie zmian. Zmian które powodują wzrost Twojej energii oraz większą świadomość siebie. Pozwalają one też zmienić Twoje wewnętrzne nastawienie, na takie w którym rzeczy i sprawy w otaczającym świecie staje się prostsze i oczywiste, a dzięki temu wzrasta Twoja efektywność i skuteczność we wszystkich obszarach życia.

Coaching Mentalności Zwycięzcy ®

Jest to autorski proces podejścia do pracy z częścią nieświadomą, umożliwiający w zgodzie ze soba, bardzo szybko dokonać trwałej zmiany Twojej energii i stanu wewnętrznego. A to będzie powodować niezwykłe zmiany w Twoich efektach osiąganych w świecie zewnętrznym, zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.

Proces składa się z 6-8 indywidualnych ok. 1,5 godzinnych sesji, odbywanych raz na miesiąc umożliwiających bardzo szybką i w zgodzie z sobą zmianę zachowań, emocji, myśli.  Dzięki temu buduje się wewnętrzny stan mentalno-psychiczny umożliwiający kreowanie nowych rozwiązań i podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji nawet w najtrudniejszych, stresujących sytuacjach.

W procesie tym wykorzystywane są nowe, jeszcze mało znane na świecie podejścia (m.in. Coachingu Generatywnego i Clean Coachingu), bazujące na subtelnej i metaforycznej pracy wykorzystującej ukryty potencjał tkwiący w części nieświadomej Klienta. Praca bazuje na podstawowym założeniu, że to Klient jest najlepszym specjalistą od samego siebie a rolą coacha jest wsparcie przy odnajdowaniu najlepszych rozwiązań znajdujących się już w świecie klienta zarówno na poziomie świadomym jak i nieświadomym.

Coaching_Mentalności_Zwycięzcy

Coaching Mentalności Zwycięzcy ®  to podejście systemowe związane z całościowym spojrzeniem na Klienta, wykorzystujące m.in.: paradygmaty świata kwantowego oraz głęboką wewnętrzną wiedzę, która wymaga jej dojrzenia i odpowiedniego połączenia, aby mógł on realizować samego siebie i swoje marzenia - w zgodzie z samym sobą i bez zmagania się ze światem wokół.

Kluczowe założenia Coachingu Mentalności Zwycięzcy

Sesje te skupiają się na wewnętrznym świecie Klienta, nie wymagają analizy przeszłości, szukania źródeł czy przyczyn a jednocześnie powodują one bardzo głębokie, widoczne w codziennych zachowaniach, zmiany budujące trwały, wewnętrzny stan dający większą energię życiową oraz radość. Stan, który można opisać słowami: „Niezależnie od tego co się wydarzy, dam sobie radę”. Stan w którym zawarty jest już spokój i swobodniejsze spojrzenie na życie i jego wyzwania, przez co można osiągać sukcesy na miarę swojego potencjału a dzięki czemu pojawia się poczucie większego spełnienia, dostrzegane zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Kluczowe procesy odbywają się w ciszy. Nie ma potrzeby analizowania, przebijania się przez rozum czy wykonywania prac domowych. Wszystko wypracowywane jest na sesji, a potem Klient może z miłym zaskoczeniem obserwować zmiany w swoim zachowaniu i odczuciach dnia codziennego.

To co często się pojawia, jako efekt uboczny, w wyniku takich sesji to: lepsze zarządzanie i wykorzystanie własnego czasu, szybsze i lepsze decyzje biznesowe oraz życiowe, work-life balance, większa otwartość, lepsze relacje z innymi, nowe pomysły rozwiązań, konsekwencja i determinacja w dążeniu do celu, itp.

  • Stan osoby generuje wyniki uzyskiwane przez nią w rzeczywistości.
  • Klient ma już wszelką wiedzę (także w obszarze nieświadomym) czego potrzebuje, czy jakie jest rozwiązanie danej sytuacji, więc kwestią jest tylko jak szybko i ekologicznie można do tego dotrzeć i uruchomić.
  • Część nieświadoma wyraża się w różny sposób: słowa, działania, czy też wewnętrzne metafory i obrazy.
  • Rzeczywistością klienta, jest to co on czuje, myśli, co pojawia się w nim i ona jest punktem wyjścia do pracy i zmiany tej rzeczywistości.
  • Pracuje się z tym co jest -  bez oceny, bez dzielenia na dobre i na złe.
  • Kluczowymi miarami postępu są subiektywne odczucia klienta dotyczące poziomu jego wewnętrznych stanów, które pojawiły się w trakcie pracy.
  • Każdy ma swoje wewnętrzne tempo i ścieżkę zmiany i jest to szanowane w trakcie pracy.
  • Klient po sesji ma wyjść w stanie lepszym niż wszedł.

Coaching

coaching-starLevel

Proces coachingowi stanowi cykl kilku spotkań (w większości przypadków od 6 do 8), w odstępach 3 do 4 tygodni realizujących cel postawiony przed daną osobą.

Skupia się bardziej na świadomych aspektach danej osoby i osiągnięcia przez nią celu coachingu. Coach jest osobą, która ma wesprzeć osobę na jej drodze, w odnalezieniu własnych, ekologicznych rozwiązań, a także zadbać, aby cel coachingu nie został w tym procesie zagubiony.

Czas trwania całego cyklu jest zależny od celów Klienta i może być wydłużany lub skracany, zgodnie z potrzebami. Należy pamiętać, że w tym modelu coachingu wiele zmian na poziomie postaw, nawyków i strategii wymaga jednak pewnego czasu.

Posługujemy się o standardami wypracowanymi przez International Coaching Community (ICC), a nasz warsztat pracy wzbogacamy czerpiąc wiedzę i inspiracje od takich autorytetów, jak: Joseph O’Connor, Robert Dilts, Steven Gilligan, Richard Bolstad i innych.