USŁUGI DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Dla osób indywidualnych

jakie-talentyKim jestem? Jakie mam talenty? W czym mogę  się spełniać i być najlepszy? Jaką szkołę czy uczelnię wybrać? Jaki zawód uprawiać?  Mój rozwój osobisty?

To jedne z często zadawanych sobie pytań na każdym etapie życia człowieka.

Bezspornym faktem jest to, że wśród wszystkich osób na całym świecie nie ma drugiej takiej osoby jak Ty. Z Twoimi przeżyciami, emocjami, marzeniami, osiągnięciami, wiedzą, itd. tworzysz unikatowy, złożony, wewnętrzny system, który wyróżnia Ciebie spośród innych ludzi na ziemi. Dlatego też masz swoje niepowtarzalne zadanie w życiu, którego urzeczywistnianie stawia ci kolejne wyzwania na drodze.

Realizacja tych wyzwań wymaga Twojego rozwoju osobistego jako istoty ludzkiej i przekroczenia Twojej aktualnej strefy komfortu i dokonania zmian dotyczących Twoich zachowań, przekonań czy Twojego ogólnego nastawienia.

Kiedy przypominasz sobie swoje najradośniejsze chwile, to na pewno pamiętasz swoje odczucia i stan, które wtedy Tobie towarzyszyły. Wszystko wydawało się prostsze, dotychczasowe przeszkody stawały się mniejsze lub ich po prostu nie było. Świat wyglądał pozytywniej a ludzie których spotykałeś wydawali się być bardziej uśmiechnięci. Wszystko to za sprawą Twojej energii i stanu który w Tobie wywołała. Zmieniła Twój sposób patrzenia i odbioru świata zewnętrznego.

A co by było gdybyś miał takiego poczucia więcej? Gdybyś szybko mógł ten stan uzyskać i ustabilizować? Gdyby taka energia płynęła w Tobie częściej? Gdybyś się łatwiej uczył i podejmował lepsze i szybsze decyzje? Gdzie mógłbyś być dzisiaj?

Nawet jeśli jesteś w miejscu, które Ciebie obecnie nie zadawala, to wiedz że wszystko już masz aby ruszyć do przodu już dziś. Wystarczy chęć i wykonanie pierwszego kroku. Fundamenty Twojego przyszłego sukcesu istnieją już w Tobie, co najwyżej mogą być jeszcze nieodkryte i nieuświadomione. Korzystając z naszej oferty, możesz je szybciej odkryć, uzyskać głębszą wiedzę o sobie i lepiej poznać siebie samego. To pozwoli Tobie poszerzyć zakres swoich umiejętności zarządzania sobą, swoją energią i rzeczywistością, którą doświadczasz i realizować swoje Mistrzostwo Osobiste oraz Twoje sięganie do gwiazd.

Mistrzostwo Osobiste

Mistrzostwo Osobiste rozumiemy jako sferę, w którym łączy się energia Twojego serca, Twoje doświadczenia i wrodzone, naturalne talenty. Praca w niej przynosi Tobie ogromną radość, satysfakcję a także stajesz się w tej sferze niedościgłym i niepowtarzalnym mistrzem dla innych.

Realizacja Mistrzostwa Osobistego to wyzwanie na całe życie. To proces rozwoju osobistego w którym wciąż odkrywane są nowe obszary do rozwinięcia i pogłębienia w zakresie Twojej wiedzy, doświadczeń i zachowań.  Mistrzostwo Osobiste wymaga współdziałania wielu obszarów w Tobie, które mogą być dziś jeszcze od siebie odseparowane, ale połączenie ich razem wyzwala ogromną energię pozwalającą pokonywać kolejne bariery i osiągać nowe poziomy Twojego rozwoju a tym samym „sięgnąć do gwiazd”.

Talenty (wg. Gallupa) są kluczowym elementem Mistrzostwa Osobistego. Poznanie własnych, 5-ciu dominujących talentów oraz praca w zgodzie z nimi jest fundamentem rozwoju Mistrzostwa Osobistego. Talenty wyznaczają Twój Obszar Doskonałości  i sposób w jaki osiągasz sukces. W jaki sposób poprzez myślenie, w jaki poprzez działanie, i na ile poprzez relacje z innymi ludźmi, niezależnie od dziedziny czy branży w której działasz.

Talenty rozkwitają najpełniej kiedy są wykorzystywane w obszarze Twoich pasji, w zgodzie z Twoim wewnętrznym systemem wartości. Energia talentów jako Twój odruchowy, intuicyjny, naturalny sposób działania i reagowania w świecie (Obszar doskonałości) łączy się z energią serca, wzmacniając motywację i konsekwencję , a także lekkość i skuteczność działania. Na przykład, jeśli masz talenty do bycia dobrym sprzedawcą a także  masz pasję do komputerów, to na pewno będziesz lepszym sprzedawcą komputerów niż książek a klienci to wyczują.

 

2.Mistrzostwo-Osobiste

Mistrzostwo Osobiste = Talenty + Pasja + Rozwój osobisty

 

Rozwój Osobisty – pozwala rozwinąć lub odblokować różne nieświadome mechanizmy powodujące blokady Twoich talentów lub pasji np. własne, rodzinne, bądź społeczne przekonania. Poprzez Rozwój Osobisty możesz np. dokonać wyboru lepszego środowiska lub zmian w nim, w którym może to Mistrzostwo Osobiste się rozwijać.

Współpracę z nami nad swoim Mistrzostwem Osobistym możesz zacząć już na poziomie wyboru szkoły czy uczelni, korzystając z narzędzi  pozwalających uzyskać Tobie informacje o tym jakiego rodzaju szkoły czy uczelnie są dla Ciebie najlepsze (zob. Dla uczniów i rodziców). Wtedy możesz pomyśleć, przeanalizować wyniki i wybrać taką, w której łatwiej będzie Tobie osiągać dobre wyniki i dzięki temu otwierać sobie lepszą dla siebie przyszłość.

Możesz też zacząć bardziej świadomą pracę nad sobą, kiedy już pracujesz zawodowo i chciałbyś dalej się rozwijać aby osiągać to o czym marzysz, to do czego dążysz. Możesz lepiej poznać swoje talenty i predyspozycje oraz sposób pracy, który przyniesie Ci wyższą efektywność i większą satysfakcję (Talenty Gallupa).

Talenty wyznaczają Twój obszar doskonałości, pokazują Twój sposób osiągania sukcesu i to w jaki sposób działasz w różnych biznesowych obszarach np. zarządzanie ludźmi, współpraca z klientem. Tego rodzaju informacje możesz uzyskać w Menedżerskim raporcie talentowym.

Możesz też wykonać skan reakcji Twojej nieświadomości i dowiedzieć się jak Twoje obecne środowisko zawodowe: firma, praca którą wykonujesz, ludzie wokół Ciebie wpływają na Twój aktualny stan i efektywność pracy - Profil Pracownika.  To pozwoli Tobie wyznaczyć obszary do Rozwoju Osobistego.

Odkrywanie i uruchamianie pasji a także Rozwój Osobisty możesz realizować w trakcie Coachingu i/lub Coachingu Mentalności Zwycięzcy ® oraz naszych grupowych, otwartych warsztatów rozwojowych.

Wzmacniając energię w każdej części Mistrzostwa Osobistego (talenty, pasje, rozwój osobisty) włączasz dopalacze i przyśpieszasz. Tym razem bardziej świadomie i zgodnie z samym sobą.

Jeśli chciałbyś poznać szczegóły oraz dlaczego warto i jak realizować swoje Mistrzostwo Osobiste, to skontaktuj się z nami. Wtedy taka rozmowa może wiele wyjaśnić i wypracować najlepszą strategię rozwoju dla Ciebie.

Profil Indywidualny

profil-indywidualny-at

Profil indywidualny jest raportem zawierającym informacje o Twoim aktualnym stanie wewnętrznym i jego wpływie na Twój sposób wyrażania się w obecnym środowisku zawodowym.

Czy wiesz, że część nieświadoma decyduje w 96-98% o Twoich reakcjach i zachowaniu w różnych sytuacjach? Autorytety w dziedzinie rozwoju osobistego, twierdzą, że nie tyle Twoja wiedza decyduje w dzisiejszym świecie o Twoim sukcesie i powodzeniu, ale bardziej to jaką postawę prezentujesz na co dzień oraz jak sobie radzisz ze zmianami wokół Ciebie i z pojawiającym się stresem. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak obecnie reaguje Twoja część nieświadoma na sytuację w Twojej pracy i firmie skorzystaj ze Skanera Nieświadomych Asocjacji  (SNA) - Profil Pracownika. Pozwala on uzyskać informacje o tym jaki wpływ na Twój stan, wyniki i efektywność pracy ma Twój odbiór rzeczywistości firmowej.

Narzędzia stosowane przez nas pozwalając uzyskać ustrukturyzowane informacje z obszaru  w części nieświadomej. W trakcie pracy z nami możesz uzyskać informacje o tym jak na poziomie nieświadomym reagujesz obecnie na swoje otoczenie (Skanery nieświadomych asocjacji w biznesie), jakiego rodzaju praca jest dla Ciebie najprostsza (Talenty Gallupa) i już tylko dzięki temu możesz zacząć korzystnie zmieniać siebie i swój świat.

Możesz dowiedzieć się więcej o sobie  w pracy indywidualnej jak i w pracy warsztatowej w grupie. Dzięki temu sam możesz rozpocząć świadome zmiany w sobie i wokół siebie. Możesz też popracować z częścią nieświadomą (np. Coaching Mentalności Zwycięzcy), aby tam dokonać, w zgodzie z sobą, ważnych i kluczowych dla Ciebie zmian. Zmian które powodują wzrost Twojej energii oraz większą świadomość siebie. Pozwalają one też zmienić Twoje wewnętrzne nastawienie, na takie w którym rzeczy i sprawy w otaczającym świecie staje się prostsze i oczywiste, a dzięki temu wzrasta Twoja efektywność i skuteczność we wszystkich obszarach życia.

 

Coaching Mentalności Zwycięzcy ®

Jest to autorski proces podejścia do pracy z częścią nieświadomą, umożliwiający w zgodzie z Tobą i bardzo szybko dokonać trwałej zmiany Twojej energii i stanu wewnętrznego. A to może w następstwie powodować niezwykłe zmiany w Twoich efektach osiąganych w świecie zewnętrznym, zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.

Proces składa się z 6-8 indywidualnych ok. 1,5 godzinnych sesji, odbywanych raz na miesiąc umożliwiających bardzo szybką i w zgodzie z sobą zmianę zachowań, emocji, myśli.  Dzięki temu buduje się wewnętrzny stan mentalno-psychiczny umożliwiający kreowanie nowych rozwiązań i podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji nawet w najtrudniejszych, stresujących sytuacjach.

W procesie tym wykorzystywane są nowe, jeszcze mało znane na świecie podejścia (m.in. Coachingu Generatywnego i Clean Coachingu), bazujące na subtelnej i metaforycznej pracy wykorzystującej ukryty potencjał tkwiący w części nieświadomej Klienta. Praca bazuje na podstawowym założeniu, że to Klient jest najlepszym specjalistą od samego siebie a rolą coacha jest wsparcie przy odnajdowaniu najlepszych rozwiązań znajdujących się już w świecie klienta zarówno na poziomie świadomym jak i nieświadomym.

Coaching_Mentalności_Zwycięzcy

Coaching Mentalności Zwycięzcy ®  to podejście systemowe związane z całościowym spojrzeniem na Klienta, wykorzystujące m.in.: paradygmaty świata kwantowego oraz głęboką wewnętrzną wiedzę, która wymaga jej dojrzenia i odpowiedniego połączenia, aby mógł on realizować samego siebie i swoje marzenia - w zgodzie z samym sobą i bez zmagania się ze światem wokół.

Kluczowe założenia Coachingu Mentalności Zwycięzcy

Sesje te skupiają się na wewnętrznym świecie Klienta, nie wymagają analizy przeszłości, szukania źródeł czy przyczyn a jednocześnie powodują one bardzo głębokie, widoczne w codziennych zachowaniach, zmiany budujące trwały, wewnętrzny stan dający większą energię życiową oraz radość. Stan, który można opisać słowami: „Niezależnie od tego co się wydarzy, dam sobie radę”. Stan w którym zawarty jest już spokój i swobodniejsze spojrzenie na życie i jego wyzwania, przez co można osiągać sukcesy na miarę swojego potencjału a dzięki czemu pojawia się poczucie większego spełnienia, dostrzegane zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Kluczowe procesy odbywają się w ciszy. Nie ma potrzeby analizowania, przebijania się przez rozum czy wykonywania prac domowych. Wszystko wypracowywane jest na sesji, a potem Klient może z miłym zaskoczeniem obserwować zmiany w swoim zachowaniu i odczuciach dnia codziennego.

To co często się pojawia, jako efekt uboczny, w wyniku takich sesji to: lepsze zarządzanie i wykorzystanie własnego czasu, szybsze i lepsze decyzje biznesowe oraz życiowe, work-life balance, większa otwartość, lepsze relacje z innymi, nowe pomysły rozwiązań, konsekwencja i determinacja w dążeniu do celu, itp.

  • Stan osoby generuje wyniki uzyskiwane przez nią w rzeczywistości.
  • Klient ma już wszelką wiedzę (także w obszarze nieświadomym) czego potrzebuje, czy jakie jest rozwiązanie danej sytuacji, więc kwestią jest tylko jak szybko i ekologicznie można do tego dotrzeć i uruchomić.
  • Część nieświadoma wyraża się w różny sposób: słowa, działania, czy też wewnętrzne metafory i obrazy.
  • Rzeczywistością klienta, jest to co on czuje, myśli, co pojawia się w nim i ona jest punktem wyjścia do pracy i zmiany tej rzeczywistości.
  • Pracuje się z tym co jest -  bez oceny, bez dzielenia na dobre i na złe.
  • Kluczowymi miarami postępu są subiektywne odczucia klienta dotyczące poziomu jego wewnętrznych stanów, które pojawiły się w trakcie pracy.
  • Każdy ma swoje wewnętrzne tempo i ścieżkę zmiany i jest to szanowane w trakcie pracy.
  • Klient po sesji ma wyjść w stanie lepszym niż wszedł.

 

Coaching

coaching-starLevel

Proces coachingowi stanowi cykl kilku spotkań (w większości przypadków od 6 do 8), w odstępach 3 do 4 tygodni realizujących cel postawiony przed daną osobą.

Skupia się bardziej na świadomych aspektach danej osoby i osiągnięcia przez nią celu coachingu. Coach jest osobą, która ma wesprzeć osobę na jej drodze, w odnalezieniu własnych, ekologicznych rozwiązań, a także zadbać, aby cel coachingu nie został w tym procesie zagubiony.

Czas trwania całego cyklu jest zależny od celów Klienta i może być wydłużany lub skracany, zgodnie z potrzebami. Należy pamiętać, że w tym modelu coachingu wiele zmian na poziomie postaw, nawyków i strategii wymaga jednak pewnego czasu.

Posługujemy się o standardami wypracowanymi przez International Coaching Community (ICC), a nasz warsztat pracy wzbogacamy czerpiąc wiedzę i inspiracje od takich autorytetów, jak: Joseph O’Connor, Robert Dilts, Steven Gilligan, Richard Bolstad i innych.