USŁUGI W OBSZARZE EDUKACJI

Dla uczniów i rodziców


dla-uczniow-rodzicow


Edukacja jest jednym z najważniejszych elementów włączania młodych ludzi w życie społeczeństwa i od jej jakości, oraz ich decyzji, związanych z wyborem własnej ścieżki edukacji i rozwoju zależy poczucie ich spełnienia i satysfakcji z życia, które potem wnoszą w to społeczeństwo.

Bardzo często kluczowymi decyzjami, związanymi w wyborem ścieżki zawodowej są już te dotyczące wyboru szkoły średniej i uczelni.

Decyzje podejmowane są  przez uczniów i rodziców w różny sposób. Każdy może brać osobiście  pod uwagę różne aspekty np. możliwe przyszłe zarobki, prestiż społeczny, koszty zdobycia zawodu, czas jego zdobycia, ale także modę i trendy, oraz np. to gdzie idą koledzy lub koleżanki z klasy.

Nowatorskie, proste i skuteczne narzędzia będące w naszej ofercie pozwalają w bardzo prosty, intuicyjny sposób (wybór 3-ch kolorów z 8-miu do słów lub pojęć z pewnego zakresu) zebrać spontaniczne reakcje ucznia i uzyskać całościowy obraz - jak różne typy szkół średnie czy studia dostępne w systemie edukacji są dopasowane do jego wewnętrznych dążeń i potrzeb czyli do tego co mu w środku duszy gra.

Jako rodzic biorący część odpowiedzialności za wybory swojego dziecka, wspierający go w jego wyborach, możesz szybko otrzymać konkretne informacje, o tym jak poszczególne typy szkół średnich lub uczelni pasują do Twojego dziecka.  I na podstawie tak uzyskanych, kluczowych informacji, niemożliwych do uzyskania tak szybko w inny sposób, możesz wraz z nim podjąć lepsze decyzje. Decyzje, które sprawią, że nauka Twojego dziecka będzie prostsza i łatwiejsza, związana z tym co go bardziej pociąga i kręci, a dzięki temu łatwiej mu będzie osiągać lepsze wyniki i budować swoją przyszłość.

Stosujemy obecnie dwa skanery:

„Wybór szkoły średniej” zobacz więcej 

„Wybór uczelni” zobacz więcej

Jeśli nie wiesz jak interpretować wyniki, lub też chciałbyś dodatkowego wsparcia, możesz skorzystać z usług naszych doradców zawodowych, którzy na bazie tych wyników jak i dodatkowej pracy z uczniem określą najbardziej korzystną dla niego ścieżkę rozwoju zawodowego.

Doradztwo zawodowe

Doradztwo-zawodowe2

Ta usługa umożliwia pogłębienie i poszerzenie wiedzy o sobie i swoich możliwościach wyboru zawodu już na etapie wyboru szkoły średniej. Raporty dotyczące wyboru szkoły średniej oraz wyboru uczelni dostarczają konkretnych informacji o Twoich predyspozycjach i wewnętrznych preferencjach. Posiadając tę wiedzę, możesz popracować z naszym doradcą zawodowym, który zaproponuje dodatkowe ćwiczenia, co pogłębi rozumienie wyników raportu.

Na decyzję o wyborze szkoły, czy zawodu nierzadko ma wpływ kontekst rodzinny (np. sytuacja materialna, oczekiwania rodziców), częściej osobiste dążenia i pragnienia, przekonania, koledzy. Doradztwo zawodowe pomoże Ci zidentyfikować motywy planowanych decyzji oraz przede wszystkim odkryć swoje silne i słabe strony. Dzięki pracy z doradcą Twoje decyzje, będą bardziej świadome i trafne, zgodne z Twoimi talentami, co potem przełoży się na lepsze wyniki w nauce, większe zaangażowanie i entuzjazm, a w konsekwencji na wyższą jakość życia.

Jeśli masz pytania - zapraszamy do kontaktu z nami.