Czym są diagnozy CA Method?

Diagnozy CA Method są narzędziem sięgającym w część nieświadomą człowieka umożliwiającym sprawdzenie jego rzeczywistych zachowań i reakcji w określonym środowisku modelowanym przez proste słowa.

Comments are closed.