O NAS

Darek_Szostek

Dariusz Szostek Partner Zarządzający

Certyfikowany trener i coach (ICC), przedsiębiorca, konsultant

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w biznesie, m.in. przy zarządzaniu dużymi (ponad 60 osób) interdyscyplinarnymi projektami IT, budowaniu zespołów i prowadzenia efektywnych spotkań: analitycznych, projektowych itp. Od kilku lat zajmuje się praktycznymi procesami wdrażania w organizacjach idei: Zarządzania 2.0 i Zarządzania talentowego (w oparciu o talenty Gallupa), oraz budowaniem u osób trwałego stanu mentalności zwycięzcy jako źródła osiągania przez nich Mistrzostwa Osobistego.
Twórca podejścia – Coaching Mentalności Zwycięzcy® dla biznesu i sportu. Pracuje z liderami, menedżerami, właścicielami firm a także ze sportowcami, reprezentantami Polski nad osiąganiem przez nich sukcesów na miarę ich potencjału ukrytego przede wszystkim w ich części nieświadomej.

O StarLevel

Specjalizacja Star Level jest wynikiem doświadczeń menedżerskich a także pracy z ludźmi i organizacjami w roli  doradcy, trenera i coacha. Inspiracją  były i są warsztaty rozwojowe prowadzone przez światowe autorytety w dziedzinie rozwoju osobistego, a także wyzwania sportu wyczynowego i stosowane w nim rozwiązania.

Korzystamy z wiedzy i osiągnięć wielu nauk, przede wszystkim psychologii pozytywnej i zarządzania, a także sportu i nauk ścisłych oraz obszaru duchowości człowieka. Elementem kluczowym naszego podejścia jest praca nad tym co się przejawia codziennym nastawieniem czy stanem wewnętrznym ludzi, nad ich zaangażowaniem, czy zdolnościami, które są często blokowane, tłumione lub zapominane w codziennych poczynaniach.

W opinii wielu menedżerów i znanych autorytetów w dziedzinie rozwoju osobistego (m.in. Briana Tracy’ego) sama wiedza i umiejętności osób nie decydują o ich sukcesie zawodowym. O długotrwałym sukcesie przesądzają bowiem m.in. zdolność do uwolnienia i utrzymywania na co dzień przez nich wysokiej energii i odpowiedniego stanu wewnętrznego. To pozwala im korzystać z posiadanej wiedzy i umiejętności a także napędza ich wewnętrzną motywację, uruchamia kreatywność, wytrwałość, jak i lepszą komunikatywność.

Te i inne fundamentalne elementy postawy umożliwiają osobie przejście na wyższy poziom działania i efektywności, lepsze wykorzystywanie swojego potencjału i osiągnięcie wewnętrznej równowagi. A zespoły składające się z osób z taką energią, potrafiących się komunikować i współdziałać, stają się lepsze i mogą osiągać niezwykłe i wyjątkowe wyniki.

Jak pracujemy

Do każdego klienta, czy to prywatnego, czy firmowego podchodzimy bardzo indywidualnie, gdyż to on zna najlepiej swój świat i to czego w nim potrzebuje aby odnieść sukces. Na podstawie rozmów i naszej intuicji dobieramy narzędzia i sposoby pracy w obszarze tzw. kompetencji miękkich.

Mówi się, że 96-98% naszego zachowania jest kontrolowane poza naszym świadomym umysłem. Dlatego też pracujemy także z częścią nieświadomą ludzkiego umysłu, która w ogromnym stopniu decyduje o reakcjach i zachowaniach ludzi. Wykorzystujemy unikatowe, opatentowane w USA narzędzia umożliwiające pozyskanie z części nieświadomej ustrukturalizowanych informacji. Pozwala to nam mierzyć zachodzące, niedostrzegalne zmiany w ludziach i zespołach, wynikające z podjętych wspólnie działań.

W naszej pracy wyznajemy podstawowa zasadę: „Mniej znaczy więcej”. Pozostawiamy przestrzeń na ciszę, odczucia, refleksje i własne wnioski ludzi i zespołów z którymi pracujemy. Dzięki temu nie są oni przeładowani informacjami i nową wiedzą, co pozwala im zachować większą energię, gotowość i chęć do dalszej, samodzielnej pracy nad sobą.

Stosujemy narzędzia zazwyczaj nie wymagające wiedzy, logicznego myślenia, ani odpowiadania na pytania, wystarcza intuicyjny wybór (Testy Gallupa, Diagnozy wykorzystujące CA Method). Narzędzia te pozwalają pomierzyć w pewnym zakresie nieświadome aspekty i reakcje osób oraz zespołów w różnych kontekstach życia, dzięki czemu uzyskują one konkretne informacje i większą świadomość samych siebie. Narzędzia te pozwalają także mierzyć zmiany zachodzące wewnątrz ludzi i zespołów, wynikające z podjętych przez nas i organizację działań.

Sposób pracy zespołu Star Level wyróżnia łączenie nowoczesnych, technologicznie zaawansowanych narzędzi z całościową i głęboką pracą z ludźmi, zarówno na poziomie świadomym jak i nieświadomym.

To ludzie nas motywują. Cieszy nas i raduje ich rozwój i sukcesy, które osiągają w swoim świecie. Chcemy Twojego sukcesu jako człowieka zarówno w obszarze zawodowym jak i prywatnym. Bo dla nas to wszystko się łączy w jeden system, w którym Twoja radość i sukces będzie naszą radością i sukcesem.

Zapraszamy do współpracy

Misja

Przekraczaj dzisiejszego siebie

Każdy człowiek, jeśli tylko zechce, może z dnia na dzień rozpocząć swój proces rozwoju, może zacząć przekraczać istniejące bariery i ograniczenia. Każdy człowiek jest w stanie urzeczywistnić najlepszą i najpełniejszą wersję samego siebie, zrealizować swoje Mistrzostwo Osobiste.

Blokady w naszej psychice i świadomości, ograniczające przekonania, obniżone poczucie własnej wartości czy brak wiary w siebie bardzo często uniemożliwiają wykorzystanie drzemiących w nas możliwości, czerpanie większej radości z życia i harmonijnego w nim funkcjonowania.

Kluczem rozwoju i dokonywania zmian osobistych, w zespołach czy organizacjach jest energia poszczególnych ludzi - odpowiednio wysoka pozwala zmieniać im swoje przekonania, zachowania a także generować rozwiązania problemów, nowe pomysły i wizje. Ta energia pobudza także odwagę, motywację, determinację, konsekwencję i otwartość na współpracę z innymi ludzi przy ich realizacji. To wszystko pozwala dokonywać koniecznych zmian i przekraczać istniejące ograniczenia a dzięki temu osiągać coraz wyższy poziom rozwoju.

W Star Level skupiamy się na działaniach w aspektach świadomości i nieświadomości, które pozwalają ludziom i zespołom, pobudzać i zmieniać swoją energię (psychiczną jak i fizyczną), postawę oraz ducha i osiągać trwały stan sprzyjający osiąganiu sukcesów zarówno indywidualnych jak i zespołowych. To energia ludzi wynikająca z ich stanu psychofizycznego i ich pełne zaangażowanie staje się fundamentem sukcesu i długofalowego rozwoju organizacji, bo na jej bazie łatwiej dokonywać potrzebnych zmian w organizacji jak też poprawiać relacje i współpracę z innymi współpracownikami i klientami.

W swojej pracy wykorzystujemy metody stosowane przez międzynarodowe autorytety (np. R. Dilts) a także narzędzia opracowane lub opatentowane w USA (m.in. przez Instytut Gallupa). Pozwalają one zarówno pobudzać energię i ducha ludzi oraz zespołów, a także mierzyć ich aktualny stan i pokazywać jak on przekłada się bezpośrednio na ich pracę i współpracę z innymi ludźmi.

Na sam szczyt zawiedzie Ciebie nie tyle plan, procedury, co energia Twoja i innych ludzi.

To ona daje moc i bodziec do wszelkich działań pozwalających reagować szybko i adekwatnie na zmieniający się świat i sytuację wokół Ciebie i firmy.

PARTNERZY

logo-SI

logo-ACB