Jak rozumieć typy szkół średnich zawartych w rankingu w diagnozie „Wybór szkoły średniej”?

Blog / Edukacja / Osoby indywidualne

Jak rozumieć typy szkół średnich zawartych w rankingu w diagnozie „Wybór szkoły średniej”?

Po wykonaniu diagnozy Wybór szkoły średniej otrzymałeś raport z wynikami. Zawiera on wiele różnych informacji, ale być może najważniejszym parametrem dla Ciebie jest ranking typów szkół średnich, który występuje w punkcie 12 raportu „Odpowiedni rodzaj edukacji”. Ten ranking obejmuje szerokie spectrum różnych obszarów gospodarki a na bazie Twoich reakcji pokazuje, które z nich są potencjalnie najbardziej dla Ciebie pociągające – nawet jeśli nie miałeś/-aś z nimi do tej pory do czynienia.

Inaczej mówiąc: przedstawia on atrakcyjność różnych zawodowych obszarów występujących w  świecie widzianych z Twojej wewnętrznej perspektywy czyli z perspektywy Twoich zainteresowań czy skłonności.

Dzięki temu, wiedząc które obszary wywołują w Tobie najlepsze reakcje, możesz świadomie wybrać szkołę średnią najbardziej dopasowaną do Ciebie.

W rankingu występują różne nazwy typów szkół średnich, które być może po części rozumiesz, a dla pewnej części możesz zadawać sobie pytanie: Co kryje się za nimi?

Niniejszy wpis, w dalszej części, przybliży Ci zrozumienie poszczególnych typów szkół średnich, tak abyś przeglądając ranking na raporcie i wybierając dla siebie szkołę średnią wiedział/-a jaki obszar zawodowy kryje się pod nazwami poszczególnych typów szkół średnich.

Ważne jest zrozumienie tego, że do określenia wartości w rankingu danego typ szkoły średniej brane są po uwagę nie tylko kluczowe przedmioty w szkole ale też i najważniejsze aspekty przyszłej pracy i środowiska specyficzne dla danego obszaru gospodarki.

Przedstawiony poniżej opis typów szkół średnich zawiera ogólny opis środowiska w którym możesz się obracać w pracy w zawodzie uzyskanym po ukończeniu szkoły z danego obszaru.

Pamiętaj:

Każdy z typów szkół średnich na raporcie obejmuje wiele różnych szkół średnich. Profili szkół średnich lub profili klas jest obecnie w Polsce tak wiele, że w niektórych przypadkach może być Ci trudno jednoznacznie przyporządkować je do typów szkół przedstawionych w raporcie. I w przypadku kiedy nie jesteś pewien, jak szkoła i profil o których ewentualnie już myślisz pasuje do tych w przedstawionych rankingu, zawsze możesz skorzystać z naszej konsultacji w ramach której uzyskasz szczegółowe wyjaśnienie i głębsze zrozumienie swoich wyników w kontekście Twojego obecnego świata.

Opisy typów szkół średnich zawartych w raporcie przedstawione są alfabetycznie.

Chemia techniczna

To obszar zawodowy związany z opracowywaniem i dokumentacją, produkcją przemysłową, a także przechowywaniem różnego rodzaju produktów chemicznych.  

Dziennikarstwo

To obszar zawodowy związany z pozyskiwaniem odpowiednich informacji z różnych źródeł m.in. od ludzi i ich prezentowaniem w postaci artykułów na łamach różnych mediów. Obejmuje on zarówno aspekty samodzielnej pracy związanej bezpośrednio z pisaniem czy prezentowaniem informacji jak i pracy w środowisku większej organizacji (np. wydawnictwo, telewizja, portal internetowy).

Ekonomia i Administracja

To obszar zawodowy związany ze specyfiką pracy w firmach zajmujących się ogólnie rozumianym zarządzaniem środkami finansowymi (np. banki, firmy ubezpieczeniowe) lub też aspektami ludzkimi i materialnymi w firmach, które wymagają m.in.: wymiany  informacji, planowania, przemieszczania towarów, realizacji usług, czy kontaktów i współpracy z innymi ludźmi.

Elektronika i Elektrotechnika

To obszar zawodowy związany ze specyfiką pracy przy produkcji, obsłudze, programowaniu i naprawie urządzeń elektronicznych takich jak komputery, telewizory itp.  jak i elektrotechnicznych np. lodówki, pralki, czy urządzeń sieci energetycznych (np. stacje transformatorowe) a wymagający odpowiednich cech psychofizycznych.

Filozofia i Teologia

To obszar zawodowy związany z ludźmi, historią ludzkości, naturą, sensem istnienia człowieka, oraz roli Boga w życiu; w którym kluczową rolę odgrywa zdolność formułowania swoich poglądów za pomocą słowa i wymiany myśli z innymi.

Górnictwo i hutnictwo

To obszar zawodowy związany z wydobywaniem, magazynowaniem i przetwarzaniem surowców energetycznych i mineralnych, oraz urządzeniami wspierającymi te działania, ich obsługą i konserwacją.

Handel

To obszar zawodowy związany z zakupem, magazynowaniem, sprzedażą i prezentacją towarów na targach a wymagający kontaktu zarówno z klientem jak i kontrahentami oraz zdobywaniem różnych informacji rynkowych.

Hotelarstwo i Gastronomia

To obszar zawodowy związany z szeroko rozumiana pracą w hotelach oraz gastronomii a także związanymi z nimi procesami sprzedaży czy obsługi klientów a wymagających kontaktów z nimi jak i współpracy w większym zespole celem ich właściwego obsłużenia.

Mechanika

To obszar zawodowy związany z projektowaniem, produkcją, montażem, konserwacją czy naprawą różnego rodzaju urządzeń mechanicznych stosowanych w różnych gałęziach gospodarki a wymagający także odpowiednich cech psychofizycznych.

Obróbka drewna i meblarstwo

To obszar zawodowy związany z procesem obróbki drewna od jego pozyskania z lasu a także projektowaniem, produkcją, montażem, przechowywaniem, konserwacją czy naprawą mebli.

Ochrona środowiska i Ekologia

To obszar zawodowy związany z badaniami, usługami i działaniami dotyczącymi ochrony środowiska i ekosystemów.

Opieka zdrowotna

To obszar zawodowy związany z badaniem, leczeniem, obsługą pacjentów i opieka nad nimi a także innymi działaniami dotyczącymi ich zdrowia.

Pedagogika

To obszar zawodowy związany z opieką nad dziećmi, nauczaniem i ich rozwojem od ich najmłodszych lat.

Poligrafia

To obszar zawodowy związany z przygotowaniem materiałów do druku, procesem drukowania przy pomocy różnych technologii oraz utrzymaniem i konserwacją urządzeń drukujących.

Prawo

To obszar zawodowy związany z obsługą i ochroną prawną zarówno osób jak i firm oraz instytucji a wymagający kontaktów z ludźmi i pozyskiwaniem koniecznych informacji.

Przemysł budowlany

To obszar zawodowy związany z praktyczną budową, konserwacją i naprawianiem różnych budowli i budynków.

Przemysł skórzany

To obszar zawodowy związany z przygotowaniem, przetwarzaniem skór oraz specyfiką produkcji, szycia, magazynowania i sprzedaży wyrobów skórzanych.

Przemysł spożywczy

To obszar zawodowy związany z przygotowywaniem, produkcją, magazynowaniem i sprzedażą żywności (środków spożywczych).

Przemysł włókienniczy i odzieżowy

To obszar zawodowy związany projektowaniem i wytwarzaniem tkanin, materiałów, dzianin a także projektowaniem, produkcją i sprzedażą odzieży.

Rolnictwo i leśnictwo

To obszar zawodowy związany z uprawą roślin, hodowlą zwierząt i tym co jest związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego a także uprawą i hodowlą lasów.

Szkoła ogólnokształcąca

To obszar związany z ogólnym rozwojem wiedzy w wielu obszarach i przygotowaniem ucznia do studiów, bez odniesienia do konkretnych zawodów. W przypadku liceów lub klas profilowanych wskazówką do wyboru profilu mogą być inne typy szkół średnich lub Twoje reakcje na poszczególne słowa zawarte w pkt 7-11 raportu.

Sztuki plastyczne

To obszar zawodowy związany z wytwarzaniem sztuki w różnych formach (malarstwo, rzeźba, itp.),  z użyciem różnych materiałów (drewno, metal, tkanina, itd.) oraz całością procesów związanych z promocją i sprzedażą sztuki oraz obsługą klienta.

Transport i łączność

To obszar zawodowy związany z przewozem ludzi i towarów różnymi drogami (powietrzną, lądową, wodną) oraz przekazem informacji (poczta, radio, telewizja, telefonia, internet)

Usługi osobiste

To obszar zawodowy związany z osobistym, fizycznym świadczeniem usług na rzecz innych osób m.in. związanych z wyglądem np. fryzjer/-ka, kosmetyczka czy naprawą i konserwacją różnych urządzeń lub rzeczy (hydraulik, naprawa zamków, szewc, jubiler itp.)

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 − dwanaście =