Oferta dla firm i organizacji

Przywództwo talentowe

Chciałbyś, aby pracownikom chciało się chcieć i aby to oni ciągnęli firmę, a nie trzeba było ich ciągle pchać?

W tym celu skorzystaj z testu silnych stron (talentów) Gallupa jako kluczowego do poznania swoich pracowników. Podrasuj także swój styl zarządzania opierając się na Przywództwie talentowym, które, de facto, określa nowe paradygmaty efektywnego i pożądanego przez pracowników wykorzystania ich naturalnego potencjału .

Nie potrzebujesz wielkiego zamieszania, zmian struktur organizacyjnych. Ten cel możesz osiągnąć dzięki współpracy z nami i dzięki krótkim, subtelnym i punktowym działaniom dostarczającym wiedzę i pobudzającym energię pracowników oraz całych zespołów.

Dzieje się to naturalnie dzięki odkrywaniu i uruchamianiu potencjału talentowego ludzi oraz ich naturalnych skłonności i wewnętrznych motywacji dzięki czemu zyskują oni jak i Ty jako szef lub właściciel firmy.

Konsultacje i doradztwo

Talenty Gallupa pracowników i zespołów w firmie wraz z właściwą interpretacją całościowych wyników pozwalają zobaczyć ogólny obraz pracowników i zespołu. A dzięki temu umożliwiają dobranie odpowiednich i dopasowanych działań, które będą realizowały potrzeby zarówno firmy jak poszczególnych pracowników.

Tego rodzaju podejścia jest szczególnie użyteczne przy wprowadzaniu większych zmian organizacyjnych, restrukturyzacji czy realizacji różnych wewnętrznych projektów, które mogą powodować różne reakcje pracowników.

W ramach współpracy, na każdym etapie realizacji prac czy projektu, mogą pojawiać się dodatkowe tematy, pytania czy problemy wymagające głębszej analizy do znalezienia właściwych odpowiedzi czy rozwiązań.

W tego rodzaju sytuacjach doradzamy oraz wspieramy w projektowaniu działań i  przy  rozwiązywaniu problemów szczególnie dotyczących m.in. zaangażowania oraz motywacji pracowników a także sposobów budowania ducha zespołu.

Idee które pomagają nam wyznaczać ogólny kierunek i sposoby działań na rzecz Twojej firmy to: zarządzanie i przywództwo talentowe, well-beeing, turkusowe organizacje, świat VUCA.

Więcej o naszych usługach znajdziesz tutaj.

Warsztaty i szkolenia

Każda zmiana i rozwój firmy dotyczy także, albo przede wszystkim, ludzi z nią związanych.  Wymaga to więc także dodatkowego uruchomienia potencjału ludzi i zespołów w firmie. Taki projekt  może wymagać przeprowadzenia dodatkowej pracy warsztatowej lub szkoleń aby móc osiągnąć zakładane efekty wprowadzanych zmian.

W ramach takiego projektu doprecyzowujemy stan i potrzeby zespołów oraz całej firmy i przygotowujemy odpowiednie formy i zajęcia, które pozwolą w trakcie warsztatów i szkoleń zrealizować cele postawione przed projektem.

Na warsztatach poruszamy tematy i przeprowadzamy ćwiczenia angażujące nie tylko umysł ale także i serce co umożliwia samoistne zmiany w sferze wewnętrznej uczestników zarówno indywidualnie jak i na poziomie zespołu. Korzystamy z elementów team coachingu oraz najnowszej wiedzy, umożliwiających wzmocnienie  ducha zespołu.

Szkolenia są bardziej ukierunkowane pod kątem wiedzy i kompetencji uczestników związanych z obszarami miękkimi w ogólnie rozumianych tematach: zarządzania, komunikacji i współpracy w zespole.

Więcej na temat naszych warsztatów i szkoleń znajdziesz tutaj