Oferta dla firm i organizacji

Przywództwo talentowe

Chciałbyś, aby pracownikom chciało się chcieć i aby to oni ciągnęli firmę, a nie trzeba było ich ciągle pchać?

W tym celu skorzystaj z testu silnych stron (talentów) Gallupa jako kluczowego do poznania swoich pracowników. Podrasuj także swój styl zarządzania opierając się na Przywództwie talentowym, które, de facto, określa nowe paradygmaty efektywnego i pożądanego przez pracowników wykorzystania ich naturalnego potencjału .

Nie potrzebujesz wielkiego zamieszania, zmian struktur organizacyjnych. Ten cel możesz osiągnąć dzięki współpracy z nami i dzięki krótkim, subtelnym i punktowym działaniom dostarczającym wiedzę i pobudzającym energię pracowników oraz całych zespołów.

Dzieje się to naturalnie dzięki odkrywaniu i uruchamianiu potencjału talentowego ludzi oraz ich naturalnych skłonności i wewnętrznych motywacji dzięki czemu zyskują oni jak i Ty jako szef lub właściciel firmy.

Konsultacje i doradztwo

Diagnozy oraz talenty Gallupa pracowników i zespołów w firmie wraz z właściwą interpretacją całościowych wyników pozwalają zobaczyć ogólny obraz całości pracowników (także w wewnętrznym odbiorze sytuacji w firmie). A dzięki temu umożliwiają dobranie odpowiednich i dopasowanych działań, które będą dopasowane do potrzeb zarówno firmy jak i aktualnego nastawienia pracowników.

Tego rodzaju podejścia jest szczególnie użyteczne przy wprowadzaniu większych zmian organizacyjnych, restrukturyzacji czy realizacji różnych wewnętrznych projektów, które mogą powodować różne reakcje pracowników.

W ramach współpracy, na każdym etapie realizacji prac czy projektu,  a szczególnie po diagnozach osób i zespołu mogą pojawiać się dodatkowe tematy, pytania czy problemy wymagające głębszej analizy do znalezienia właściwych odpowiedzi czy rozwiązań.

W tego rodzaju sytuacjach doradzamy oraz wspieramy w projektowaniu działań i  przy  rozwiązywaniu problemów szczególnie dotyczących m.in. zaangażowania, identyfikacji z firmą, motywacji pracowników czy sposobów budowania ducha zespołu.

Idee które pomagają nam wyznaczać ogólny kierunek i sposoby działań na rzecz Twojej firmy to: zarządzanie i przywództwo talentowe, well-beeing, turkusowe organizacje, świat VUCA.

Więcej o naszych konsultacjach i doradztwie znajdziesz tutaj.

Warsztaty i szkolenia

Każda zmiana i rozwój firmy dotyczy także, albo przede wszystkim, ludzi z nią związanych.  Wymaga to więc także dodatkowego uruchomienia potencjału ludzi i zespołów w firmie. Taki projekt  może wymagać przeprowadzenia dodatkowej pracy warsztatowej lub szkoleń aby móc osiągnąć zakładane efekty wprowadzanych zmian.

W ramach takiego projektu doprecyzowujemy stan i potrzeby zespołów oraz całej firmy i przygotowujemy odpowiednie formy i zajęcia, które pozwolą w trakcie warsztatów i szkoleń zrealizować cele postawione przed projektem.

Na warsztatach poruszamy tematy i przeprowadzamy ćwiczenia angażujące nie tylko umysł ale także i serce co umożliwia samoistne zmiany w sferze wewnętrznej uczestników zarówno indywidualnie jak i na poziomie zespołu. Korzystamy z elementów team coachingu oraz najnowszej wiedzy, umożliwiających wzmocnienie  ducha zespołu.

Szkolenia są bardziej ukierunkowane pod kątem wiedzy i kompetencji uczestników związanych z obszarami miękkimi w ogólnie rozumianych tematach: zarządzania, komunikacji i współpracy w zespole.

Więcej na temat naszych warsztatów i szkoleń znajdziesz tutaj