Konsultacje wyników diagnoz

Diagnozy CA Method sięgają w Twoja część nieświadomą dlatego czasami mogą pojawiać się wątpliwości co właściwego rozumienia wyników poszczególnych parametrów.

Czy nie zdarzyło ci się, że zaplanowałeś sobie, jak się zachowasz w określonej sytuacji, a potem zareagowałeś lub zachowałeś się zupełnie inaczej niż myślałeś? Tak działa w Tobie część nieświadoma, która jest zdecydowanie silniejsza od Twojej silnej woli i Twojego rozumu.

Musisz przyjąć, że Twój wewnętrzny świat rządzi się innymi prawami niż świat zewnętrzny, z tego powodu często sam możesz być zaskoczony swoimi reakcjami czy działaniami. 

Diagnozy CA Method pokazują kawałek Twojego wewnętrznego świata i Twoje rzeczywiste reakcje ciała, a nie to, co Ty o sobie myślisz. Konsultacja wyników i rozmowa z Tobą pozwoli Ci klarowniej zrozumieć to, co się dzieje w Tobie i być może sobie nawet uświadomisz, skąd pochodzą określone reakcje.

Konsultacje będą bardzo przydatne zarówno przy wyborze szkoły średniej i wyborze kierunku studiów na uczelni, jak i przy zmianie zawodu.

Jak wykorzystać potencjał wyników diagnoz?

Z wieloma wynikami, które uzyskasz w diagnozach zgodzisz się natychmiast – bo jesteś ich świadomy lub opiszą ci to czego doświadczasz. Są jednak wyniki, co do których możesz mieć wątpliwości lub nawet je negować.

W tym co negujesz, kryje się potencjał, dodatkowa energia i w takich przypadkach konsultacja pozwala Ci lepiej zrozumieć co znaczą te wyniki ogólnie, a także co oznaczają dla Ciebie. Pytania, które zostaną ci zadane mogą otworzyć pewien obszar w Tobie i uporządkują go.

Metoda CA Method zakłada, że z czasem będą następować wewnątrz Ciebie różne zmiany, bo każda osoba wzrasta, rozwija się, przeżywa życie na różny sposób i w związku z tym zmienia się jej relacja z różnymi aspektami świata, także zawodowego.

Niektóre parametry są bardziej stabilne i na ich ewentualna zmianę trzeba poczekać nawet kilka lat. Inne parametry są szybciej zmienne. Diagnozy rejestrują pewien obraz Ciebie w danym okresie życia i po ich ponownym wykonaniu za jakiś czas mogą być wykorzystywane do porównania zmian wewnętrznych, które zaszły w Tobie na przestrzeni czasu, lub do zmiany kierunku swojego rozwoju.

Jak przebiega konsultacja diagnoz CA Method?

Konsultacja wyników diagnoz CA Method różni się od typowej interpretacji testów psychologicznych.

Diagnozy CA Method pokazują obraz Ciebie w pewnym wycinku rzeczywistości i nie podlegają całościowej klasyfikacji do żadnego typu. W związku z tym konsultacja polega na głębszym omówieniu z Tobą tego co się przejawiło w wynikach diagnozy bez założenia że konsultant zna lepiej Ciebie i Twój świat.

Wyniki diagnozy są tylko bramą do niego, a prawdziwe rozumienie go możesz znać tylko Ty. Nie zawsze musisz być jeszcze wszystkiego świadomy, w związku z tym, w trakcie takiej konsultacji, możesz odkryć coś w sobie i dla siebie. A dzięki tej wiedzy możesz podjąć np. decyzję i działania, aby zmienić coś w swoim życiu.

W przypadku konsultacji jesteś partnerem w rozumieniu samego siebie, a konsultant patrząc na wyniki diagnozy pomaga Tobie w rozumieniu tego co jest dla Ciebie ważne bez oceny i porównań z innymi.

Można wyróżnić następujące etapy konsultacji:

  • omówienie wyników poszczególnych parametrów – tak abyś zrozumiał ich znaczenie i mógł połączyć je z własnym, wewnętrznym doświadczeniem.
  • całościowe wnioski, spostrzeżenia z diagnozy.
  • głębsze omówienie parametrów, tematów czy odpowiedzi na pytania, które są dla Ciebie najważniejsze.

Konsultant, bazując na swoim doświadczeniu może dawać możliwe interpretacje tego co widzi w wynikach, weryfikując z Tobą to czego Ty doświadczasz, gdyż świat wewnętrzny każdej osoby, rządzi się własną, nieuświadomioną logiką. Dzięki konsultacji możesz odkryć to czym się nieświadomie kierujesz w określonych aspektach swojego życia, lub też skąd się bierze/wzięło takie Twoje działanie/reakcja.

Co mogę uzyskać konsultując wyniki diagnoz „Wybór uczelni” lub „Wybór szkoły średniej”?

Diagnozy „Wybór uczelni” i „Wybór szkoły średniej” to diagnozy, których głównym celem jest wsparcie Ciebie przy jak najbardziej świadomym wyborze dalszej ścieżki edukacji oraz wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o Twoje wewnętrzne skłonności i zainteresowania.

Konsultacje wyników diagnoz nie są doradztwem zawodowym. Ich celem jest wsparcie Ciebie w dokonaniu własnego, świadomego wyboru poprzez omówienie tego, co w Tobie się dzieje, do czego masz skłonności, oraz tego czego powinieneś unikać.

Z diagnoz możesz się dowiedzieć m.in. w jaki sposób się uczysz, czy jaką masz zdolność do uczenia się. Te informacje mogą pomóc w wyborze rodzaju szkoły czy uczelni. Jednak dla tych diagnoz najważniejsze są informacje dotyczące tego jak reagujesz na różne aspekty otoczenia, które jest związane z różnymi zawodami (parametry 7-11) oraz ranking typów szkół lub typów uczelni.

To na bazie nich można wykreować różnego rodzaju środowiska szczególnie dla Ciebie pociągające w nauce i w pracy. Ich omówienie z konsultantem, złapanie idei stojącej za tymi parametrami, pomoże Ci bardziej świadomie wybrać odpowiednią szkołę czy kierunek studiów na uczelni.

Właściwe wykorzystanie słów znajdujących się w parametrach 7-11, to trochę tak jak odkrywanie nowego świata w podróży po Twoim wewnętrznym świecie, który pokazuje gdzie są piękne i bezpieczne miejsca warte odwiedzenia, a gdzie kryją się zgubne rafy, których należy unikać w czasie podróży po szkolnych i zawodowych morzach.

A dzięki temu łatwiej i szybciej poradzisz sobie z wyzwaniami szkolnymi i zawodowymi i osiągniesz sukces mierzony Twoją miarą.

W diagnozie „Wybór uczelni” znajdziesz propozycje kierunków studiów w Polsce, które są dopasowane do typów uczelni, do których masz największe skłonności, a dzięki temu od razu możesz się ukierunkować lub inspirować podanymi kierunkami.

W trakcie konsultacji możesz omówić swoje marzenia, czy też opcje zawodowe, które już rozważałeś a w oparciu o wyniki Twojej diagnozy, dowiesz się na ile one są dopasowane do Ciebie, oraz z czym trudnym możesz się zmierzyć gdy wybierzesz daną szkołę czy kierunek studiów.