Oferta

Biznes

Krótkie, subtelne i punktowe działania dostarczające wiedzę i pobudzające energię pracowników i zespołów. Odkrywanie i uruchamanie ich talentów, potencjału oraz ich naturalnych skłonności i wewnętrznej motywacji. 

Narzędzia: Talenty Gallupa, Coaching Mentalności Zwycięzcy ®   , warsztaty i szkolenia itp.

Korzyści: bardziej świadomi i zmotywowani pracownicy, wiedza o ich potencjale, tworzenie lepszego środowiska, tworzenie naturalnych aspektów well-being w firmie.

osoby indywidualne

Poznasz swój potencjał talentowy i Twoje naturalne, może jeszcze ukryte skłonności. Dowiesz się jak na co dzień, świadomie zarządzać sobą, w jakim kierunku sie rozwijać oraz zmienisz to co potrzebujesz aby czuć większą radość życia i spełnienie będąc w zgodzie ze sobą.

Narzędzia: Talenty Gallupa, Coaching Mentalności Zwycięzcy ®, Konsultacje wyników i inne.

Korzyści: Poznasz: swój indywidualny potencjał, sposób osiągania sukcesów oraz skłonności do określonych obszarów czy zawodów. Określisz swoje obszary Mistrzostwa Osobistego.

Ukierunkujesz dalszy rozwój osobisty i zawodowy. Możesz przepracować swoje wewnętrzne trudności i blokady a także uzyskać większą pewność siebie, odwagę i gotowość do realizacji wyzwań życiowych.

Narzędzia

Talenty Gallupa

Talenty (silne strony) Gallupa to intuicyjny, wrodzony sposób myślenia, działania czy nawiązywania relacji z innymi, który dla danej osoby jest naturalny i uzyskiwany bez specjalnego wysiłku. Świadome zarządzanie tylko 5-ma dominującymi talentami (spośród wszystkich 34 wyodrębnionych przez Instytut Gallupa) pozwala osiągać ludziom niezwykłe wyniki i sukcesy.

Niezależnie od poziomu inteligencji, posiadanej wiedzy, czy doświadczeń zawodowych każda osoba ma swoje dominujące talenty. KAŻDA!. TY też. Kiedy będziesz pracować w zgodzie z nimi, bo wtedy z Twojej indywidualnej perspektywy będzie to dla Ciebie najlepsze.

„Poznaj swoje talenty i zarządzaj nimi, aby one nie rządziły Tobą”

Talenty Gallupa w połączeniu z Twoją wewnętrzną pasją lub powołaniem zawodowym wyznaczą obszar Twojego Mistrzostwa Osobistego.

Koncepcja zastosowania talentów Gallupa w zarządzaniu  ukierunkowuje działania w inwestowanie w obszar silnych, a nie słabych stron ludzi, co pozwala im szybko osiągać mistrzowski poziom, do wykorzystania w organizacjach w których pracują.

Pracujemy indywidualnie jak i z zespołami oraz firmami.

Wdrażamy koncepcje Zarządzania i Przywództwa Talentowego w firmach.

Sporządzamy unikatowe Menedżerskie Raporty Talentowe mapujące całościowe działanie talentów pracowników na różne obszary ich działania w firmie.

Konsultujemy i doradzamy przy rekrutacjach oraz jak lepiej wykorzystać potencjał i talenty obecnych pracowników.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się  w czym i jak możemy ci pomóc.

Usługi

Warsztaty i szkolenia

Każda zmiana i rozwój firmy dotyczy także, albo przede wszystkim, ludzi z nią związanych.  Wymaga to więc także dodatkowego uruchomienia potencjału ludzi i zespołów w firmie. Taki projekt  może wymagać przeprowadzenia dodatkowej pracy warsztatowej lub szkoleń aby móc osiągnąć zakładane efekty wprowadzanych zmian.

W ramach takiego projektu doprecyzowujemy stan i potrzeby zespołów oraz całej firmy i przygotowujemy odpowiednie formy i zajęcia, które pozwolą w trakcie warsztatów i szkoleń zrealizować cele postawione przed projektem.

Na warsztatach poruszamy tematy i przeprowadzamy ćwiczenia angażujące nie tylko umysł a umożliwiające samoistne zmiany w sferze emocjonalnej i mentalnej uczestników zarówno indywidualnie jak i na poziomie zespołu. Korzystamy z elementów team coachingu oraz najnowszej wiedzy, które umożliwiają także wzmocnienie  ducha zespołu.

Szkolenia są bardziej ukierunkowane pod kątem wiedzy i kompetencji uczestników związanej przede wszystkim z obszarami miękkimi w ogólnie rozumianych tematach: zarządzania, komunikacji i współpracy w zespole.

Przykładowe warsztaty i szkolenia to np.. Team coaching zespołu, Zarządzanie talentami w zespole, Zarządzanie własnymi talentam, itp.

Chcesz dowiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami i zapytaj.

Coaching Mentalności Zwycięzcy ®

Coaching Mentalności Zwycięzcy ® to autorski, systemowy i całościowy proces coachingowy. Łączy tradycyjny idywidualny coaching (praca świadoma) z pracą z ukrytą poza rozumem i świadomością czyli częścią nieświadomą.

Kluczowe procesy odbywają się w ciszy  i są wykonujesz je sam, w swoim wewnętrznym świecie. Wykorzystują one paradygmaty świata kwantowego i Twoją wewnętrzną, głęboką wiedzę o rozwiązaniach tam ukrytych. Wykorzystywane są procesy m.in. z Coachingu Generatywnego i Clean Coachingu.

Zmiana jest odczuwana przez Ciebie natychmiast. Jest ona trwała i głęboka (na poziomie tożsamości wg. poziomów Diltsa) i nie wymaga żadnej świadomej pracy po sesji. Efekty zmiany z jednej sesji mogą być zatem doświadczane jako korzystne zmiany zachowań, emocji, myśli w wielu obszarach Twojego życia.

Proces coachingowy to 6-8 ok. 1,5 godzinnych sesji (raz na miesiąc) i pozwala szybko, bez wysiłku intelektualnego zbudować wewnętrzny stan, który można opisać słowami: „Niezależnie od tego co się wydarzy, dam sobie radę”. Stan, który umożliwia Ci kreowanie nowych rozwiązań i podejmowanie szybszych i lepszych decyzji nawet w najtrudniejszych, wcześniej stresujących sytuacjach.

Z tego narzędzia skorzystało już kilkaset osób m.in: sportowcy (w tym reprezentanci Polski, mistrzowie świata), właściciele firm, prezesi, dyrektorzy, handlowcy, a także indywidualne osoby.

Coaching Mentalności Zwycięzcy dopełnia rozwój  Mistrzostwa Osobistego – uwalnia Twój potencjał talentowy oraz dodaje motywacji,  determinacji  i konsekwencji przy podążaniu własną ścieżką rozwoju.

Dowiedz się więcej i sprawdź, co możesz zrobić dla siebie.

Konsultacje i doradztwo

Dla firm

Diagnozy pracowników i zespołów w firmie oraz właściwa interpretacja ich całościowych wyników pozwalają dobrać odpowiednie i dopasowane działania w obszarze ludzkim szczególnie przy wprowadzaniu większych zmian organizacyjnych, restrukturyzacji czy realizacji innych projektów.

W ramach współpracy, na każdym etapie realizacji prac czy projektu,  a szczególnie po diagnozach osób i zespołu mogą pojawiać się dodatkowe tematy, pytania czy problemy wymagające głębszej analizy do znalezienia właściwych odpowiedzi czy rozwiązań.

W tego rodzaju sytuacjach doradzamy oraz wspieramy w projektowaniu działań i  przy  rozwiązywaniu problemów szczególnie dotyczących m.in. zaangażowania, identyfikacji z firmą, motywacji pracowników czy sposobów budowania ducha zespołu.

Idee które pomagają nam wyznaczać ogólny kierunek i sposoby działań na rzecz Twojej firmy to: zarządzanie i przywództwo talentowe, Well-beeing, turkusowe organizacje, świat VUCA.

Dla osób indywidualnych

Konsultujemy m.in. wyniki: testów talentów Gallupa, pomagamy w dookreśleniu Twojego powołania zawodowego