Przywództwo talentowe

Przywództwo talentowe - potencjał ludzi i zespołu

Borykasz się z zarządzaniem ludźmi? Wiesz/widzisz/czujesz, że zarówno pracownicy jak i zespoły nie wykorzystują swojego potencjału?

Jesteś przekonany, że pracownicy chcą tylko zarabiać a nie się rozwijać?

Chcesz to zmienić? Chcesz aby chciało im się chcieć? Chcesz aby chcieli korzystać ze swojego potencjału?

Spójrz zatem na ludzi. Dowiedz się o potencjale swoich pracowników. Sprawdź ich talenty oraz naturalne, prawdziwe zainteresowania i wykorzystaj pozytywnie tę wiedzę. Zmień swój mind-set – włącz odwagę i gotowość zobaczenia ich w ich najlepszej wersji.  Przekrocz paradygmaty standardowego zarządzania i wystartuj z  Przywództwem talentowym aby uruchomić to co w nich najlepsze i to co z chęcią pokażą światu.

Jak rozumieć Przywództwo talentowe w organizacji?

Przywództwo talentowe to szereg różnorodnych działań w organizacji z podejmowanych z perspektywy realizacji celów firmy zorientowanych na efektywność i skuteczność pracowników wykorzystujących ich naturalne, wrodzone talenty i zainteresowania.  

Przywództwo talentowe to zmiana paradygmatów klasycznego zarządzania. To wzmacnianie silnych stron pracowników i maksymalne korzystanie z ich potencjału w sposób, który przez nich jest oczekiwany.

To odejście od sztywnych stanowisk i szukanie rozwiązań na osiągnięcie celów zespołów i firmy, poprzez maksymalne wykorzystanie potencjału i motywacji każdego z pracowników.

Jakie są kluczowe założenia Przywództwa talentowego?

Przywództwo talentowe bazuje na kilku prostych założeniach:

 • Motywacja – nie da się nikogo motywować z zewnątrz – możesz jedynie wykorzystać wewnętrzną motywację danej osoby.
 • Motywacja i zarządzanie – wykorzystuj to co pozytywne w ludziach i to co chcą oni robić, bo wtedy nie musisz ich dodatkowo motywować.
 • Mistrzostwo– wzmacniaj to, co już jest mocne – wtedy każdy pracownik może być mistrzem w pewnym obszarze.
 • Otoczenie – nadmierny i długotrwały stres obniża efektywność oraz jakość pracy dlatego twórz otoczenie wywołujące pozytywne emocje w pracownikach.
 • Dopasowanie i skuteczność – chcesz wykorzystać potencjał pracowników – więc jako szef dopasuj się komunikacyjnie i motywacyjnie do wewnętrznych potrzeb pracowników.
 • Zaufanie – informacje o pracownikach wykorzystuj pozytywnie, tak aby ich budować i wzmacniać.
 • Praca w zespole – realizując cele zespołu przydzielaj role najbardziej dopasowane do talentów a nie stanowisk.
Przywództwo talentowe - wsparcie wdrożenia

W jaki sposób wspieramy przy wdrażaniu Przywództwa talentowego?

Przywództwo talentowe obejmuje działania w obszarze:

 1. Zebrania informacji o potencjałach ludzi,
 2. Zrozumienia potencjału na poziomie indywidualnym i zespołów
 3. Zmiany świadomości ludzi dotyczących samych siebie oraz innych osób
 4. Działania pozwalające uruchamiać potencjał osób zarządzających i zwykłych pracowników

1. W obszarze informacji Przywództwo talentowe wykorzystuje informacje z testów talentowych Gallupa, oraz wiedzę dotyczącą zawodowych obszarów zainteresowań/skłonności danej osoby uzyskanych np. w diagnozie „Wybór uczelni”.

2. W obszarze zrozumienia organizowane są:

 • indywidualne spotkania z każdym z pracowników omawiające ich talenty i obszary zainteresowań
 • spotkania z kierownictwem omawiające potencjał pracowników i DNA talentowego firmy

Możesz też skorzystać z opracowanego przez nas Menedżerskiego Raportu Talentowego, opisującego działanie pięciu najsilniejszych talentów danej osoby w różnych obszarach biznesowych – np. zarządzania ludźmi, zarządzania projektami itp.

3. Obszar świadomości umożliwia szersze spojrzenie na samego siebie oraz na innych ludzi z ich własnym potencjałem, a także zmianę przekonań i własnego nastawienia dotyczących ludzi czy tego w jakich warunkach są oni efektywni. Może się pojawić jako spontaniczny efekt spotkań omawiających wyniki, rozmów z innym osobami, a także, jeśli potrzeba, w ramach indywidualnej pracy np. w Coachingu Mentalności Zwycięzcy ®

Wspieramy zmianę postawy i świadomości liderów, umożliwiając jak najpełniejsze korzystanie z dobrodziejstwa własnych talentów oraz talentów ich podwładnych na rzecz organizacji w różnych jej procesach: zatrudniania, wybieraniu szefów, kierowników projektów, sprzedaży itp.

4. W zakresie działań to konkretne decyzje dotyczące ludzi i ich odpowiedzialności, a także inne działania pozwalające budować kulturę Przywództwa talentowego oraz środowisko sprzyjające np.:

 • zatrudnianiu ludzi najlepiej dopasowanych do stanowiska – lub też dopasowywanie stanowisk do  pracowników,
 • rozwojowi potencjału pracowników jak np. wysyłanie na odpowiednie szkolenia, mentoring, czy coaching,
 • udostępnianiu informacji o talentach, o tym co pozytywne w ludziach w firmie,
 • warsztaty dla pracowników firmy dotyczące talentów, ich lepszego rozumienia, rozwoju itp.

Jakie są korzyści z Przywództwa talentowego

Przywództwo talentowe, realizowane zgodnie z założeniami, to działania Win – Win na których zyskują wszyscy pracownicy jak i osoby zarządzające – szefowie zespołów, dyrektorzy, Zarząd. 

Osoby zarządzające uzyskują wiedzę o swoich podwładnych oraz jak lepiej zagospodarować ich talenty, zainteresowania i naturalną energię. Ta wiedza, ich świadomość siebie jako szefa, a także szerokie spojrzenie i zaangażowanie się są newralgiczne dla sukcesu organizacji.

Pracownicy uzyskują  lepsze zrozumienie samych siebie, tego co ich motywuje i kręci. W efekcie tego uzyskują większą energię i swobodę w  codziennym działaniu. Pojawia się także większe zrozumienie innych pracowników i źródeł ich zachowań. Dzięki temu zanika duża część konfliktów pomiędzy ludźmi i  świadomie zaczynają akceptować różnorodność innych osób.

Przywództwo talentowe zmienia też perspektywę spojrzenia na wykorzystanie potencjału ludzkiego w organizacjach, podejmowane decyzje czy działania w obszarze zarządzania ludźmi i zespołami, zarządzania zmianą czy rekrutacji oraz szkoleń.

W końcowym efekcie tego podejścia powstaje organizacja „ciągnięta” przez jej pracowników, a nie „pchana” przez Zarząd i kadrę menedżerską.

Kluczem do tego jest osobista energia, którą każda z osób wkłada do pracy. A ta, która daje długotrwały napęd, wynika z poczucie sensu pracy i serca wkładanego w pracę. Pracownicy świadomi swoich talentów i skłonności chcą je rozwijać i jak najpełniej wykorzystywać je w pracy. Wtedy dostają skrzydeł, wzlatują wysoka a praca ich tak nie męczy. Dzięki temu z większą chęcią, skutecznością i determinacją realizują zawodowe wyzwania.

Kiedy ludzie poznają siebie oraz talenty i zainteresowania innych, zmienia się ich codzienne nastawienie. Częściej się uśmiechają oraz spada liczba konfliktów czy nieporozumień pomiędzy ludźmi, bo zaczynają widzieć innych ludzi takimi jakimi oni są i stają się świadomi, że zachowanie innych jest przejawem ich talentów, a nie ich złą wolą.

To wszystko pozwala uzyskać większą efektywność i jakość pracy zespołów i całej firmy. Buduje i wspiera Twój sukces oraz Twojej organizacji poprzez wydobywanie i wykorzystywanie tego co naturalnie motywuje i kręci poszczególnych pracowników w ich codziennej pracy.

Przywództwo talentowe umożliwia podwyższenie zaangażowania i wewnętrznej motywacji każdego z pracowników i potem jej odpowiedniego ukierunkowania i zastosowania przez menedżerów i liderów w pracy.

Przywództwo talentowego umożliwia poznanie wewnętrznego potencjału, silnych i słabych stron organizacji, wynikających z talentów pracujących w niej osób (DNA talentowe organizacji). Pokazuje obraz organizacji jako całości – jej głównego ukierunkowania i przeważającego sposobu działania i osiągania sukcesu, lub też jednej z możliwych przyczyn braku tego sukcesu.

Przywództwo talentowe - korzyści