Usługi

Konsultacje i doradztwo

Dla firm

Diagnozy pracowników i zespołów w firmie oraz właściwa interpretacja ich całościowych wyników pozwalają zobaczyć ogólny obraz i dobrać odpowiednie i dopasowane działania – szczególnie przy wprowadzaniu większych zmian organizacyjnych, restrukturyzacji czy realizacji innych projektów.

W ramach współpracy, na każdym etapie realizacji prac czy projektu,  a szczególnie po diagnozach osób i zespołu mogą pojawiać się dodatkowe tematy, pytania czy problemy wymagające głębszej analizy do znalezienia właściwych odpowiedzi czy rozwiązań.

W tego rodzaju sytuacjach doradzamy oraz wspieramy w projektowaniu działań i  przy  rozwiązywaniu problemów szczególnie dotyczących m.in. zaangażowania, identyfikacji z firmą, motywacji pracowników czy sposobów budowania ducha zespołu.

Idee które pomagają nam wyznaczać ogólny kierunek i sposoby działań na rzecz Twojej firmy to: zarządzanie i przywództwo talentowe, Well-beeing, turkusowe organizacje, świat VUCA.

Dla osób indywidualnych

Konsultujemy m.in. wyniki: wszystkich diagnoz CA Method, testów talentów Gallupa.

Nasi doradcy zawodowi pomogą przy wyborze szkoły średniej i uczelni.

Coaching Mentalności Zwycięzcy ®

Coaching Mentalności Zwycięzcy ® to autorski, systemowy i całościowy proces coachingowy. Łączy tradycyjny idywidualny coaching (praca świadoma) z pracą z ukrytą poza rozumem i świadomością czyli częścią nieświadomą.

Kluczowe procesy odbywają się w ciszy  i są wykonujesz je sam, w swoim wewnętrznym świecie. Wykorzystują one paradygmaty świata kwantowego i Twoją wewnętrzną, głęboką wiedzę o rozwiązaniach tam ukrytych. Wykorzystywane są procesy m.in. z Coachingu Generatywnego i Clean Coachingu.

Zmiana jest odczuwana przez Ciebie natychmiast. Jest ona trwała i głęboka (na poziomie tożsamości wg. poziomów Diltsa) i nie wymaga świadomej pracy po sesji. Efekty zmiany z jednej sesji mogą być zatem doświadczane jako korzystne zmiany zachowań, emocji, myśli w wielu obszarach Twojego życia.

Proces coachingowy to 6-8 ok. 1,5 godzinnych sesji (raz na miesiąc) i pozwala szybko, bez wysiłku intelektualnego zbudować wewnętrzny stan, który można opisać słowami: „Niezależnie od tego co się wydarzy, dam sobie radę”. Stan, który umożliwia Ci kreowanie nowych rozwiązań i podejmowanie szybszych i lepszych decyzji nawet w najtrudniejszych, wcześniej stresujących sytuacjach.

Z tego narzędzia skorzystało już kilkaset osób m.in: sportowcy (w tym reprezentanci Polski, mistrzowie świata), właściciele firm, prezesi, dyrektorzy, handlowccy, a także indywidualne osoby.

Coaching Mentalności Zwycięzcy dopełnia rozwój  Mistrzostwa Osobistego – uwalnia Twój potencjał talentowy oraz dodaje motywacji,  determinacji  i konsekwencji przy podążaniu własną ścieżką rozwoju.

Dowiedz się więcej i sprawdź, co możesz zrobić dla siebie.

Warsztaty i szkolenia

Każda zmiana i rozwój firmy dotyczy także, albo przede wszystkim, ludzi z nią związanych.  Wymaga to więc także dodatkowego uruchomienia potencjału ludzi i zespołów w firmie. Taki projekt  może wymagać przeprowadzenia dodatkowej pracy warsztatowej lub szkoleń aby móc osiągnąć zakładane efekty wprowadzanych zmian.

W ramach takiego projektu doprecyzowujemy stan i potrzeby zespołów oraz całej firmy i przygotowujemy odpowiednie formy i zajęcia, które pozwolą w trakcie warsztatów i szkoleń zrealizować cele postawione przed projektem.

Na warsztatach poruszamy tematy i przeprowadzamy ćwiczenia angażujące nie tylko umysł a umożliwiające samoistne zmiany w sferze wewnętrznej uczestników zarówno indywidualnie jak i na poziomie zespołu. Korzystamy z elementów team coachingu oraz najnowszej wiedzy, umożliwiających wzmocnienie  ducha zespołu.

Szkolenia są bardziej ukierunkowane pod kątem wiedzy i kompetencji uczestników związanych z obszarami miękkimi w ogólnie rozumianych tematach: zarządzania, komunikacji i współpracy w zespole.

Przykładowe warsztaty i szkolenia to np. Team coaching zespołu, Zarządzanie talentami w zespole, Zarządzanie własnymi talentam, Zrozum wyniki diagnozy CA Method, itp.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami i zapytaj.

F.A.Q.

usługi

Z racji naszych doświadczeń jesteśmy głęboko przekonani że inwestycja w rozwój osobisty, zrozumienie i znalezienie odpowiedniego miejsca dla siebie: np. uczelnia i kierunek studiów czy  dopasowanie do rodzaju pracy powoduje większe zaangażowanie i poczucie sensu w życiu.  A to ostatecznie prowadzi do sukcesu osób oraz firm w których pracują. 

Konsultacja wyników diagnoz to omówienie  jej poszczególnych parametrów i zagłębienie się w świat danej osoby, aby mogła lepiej zrozumieć samą siebie, tak aby samodzielnie podejmować lepsze decyzje życiowe np. przy wyborze szkoły średniej czy uczelni.

Doradztwo zawodowe, to aktywne poszukiwanie przez naszego doradcę najlepszych szkół czy uczelni dla danej osoby w oparciu o wyniki jej diagnoz oraz ew. dodatkowych ćwiczeń. Doradca zawodowy łączy świat realnie istniejacych uczelni i kierunków z potrzebami i predyspozycjami osoby.