Wybór uczelni

Kończysz szkołę średnią i myślisz co dalej?

Jesteś coraz bardziej dorosły oraz świadomy siebie, a także poznałeś już trochę świata. Masz też swoje zawodowe marzenia lub dążenia. Masz także i oczekiwania od świata.

Czy to o czym myślisz jest naprawdę Twoje, czy jest wynikiem Twoich ambicji lub oczekiwań Twoich bliskich?

Tak czy inaczej stajesz przed wyborem – czy kontynuować naukę i iść na studia, czy podjąć już jakąś pracę? A jeśli studia, to jakie?

Czym się różni wybór kierunku studiów i uczelni od wyboru szkoły średniej?

Przy wyborze uczelni, wybór szkoły średniej, który dokonywałeś kilka wcześniej, może wydawać się zadaniem prostym. Bo teraz to nie tylko kwestia wyboru kierunku studiów, ale też wybrania konkretnej uczelni, miasta a być może nawet kraju w którym będziesz studiował. No a teraz wiesz już więcej o świecie, masz swoje poglądy i zdanie na wiele spraw, których jeszcze nie miałeś wybierając szkołę średnią.

A studia to kolejne kilka lat nauki. Podjęcie błędnej decyzji skutkuje zarówno stratą czasu jak i poniesieniem kosztów studiowania zarówno przez Ciebie jak i Twoich rodziców. Czy chciałbyś i jesteś gotów je ponosić?

Wybór kierunku studiów może być też ostatnim ważnym wyborem przed którym stajesz na swojej ścieżce edukacji. Po nich, albo nawet w ich trakcie, zaczniesz pracować i zarabiać na siebie. Więc podejmując decyzję o kierunku studiów nie możesz pominąć w żaden sposób specyfiki i otoczenia przyszłej pracy związanej z zawodem, który uzyskasz po skończeniu uczelni.

Dlatego jeśli decydujesz się iść na studia to rozważ swoją decyzję pod wieloma względami.

Jak wybrać kierunek studiów oraz uczelnię aby ukończyć studia z sukcesem i spełniać się w pracy?

Najważniejszym aspektem, jeszcze bardziej istotnym niż przy wyborze szkoły średniej, są Twoje zainteresowania i skłonności, bo tym razem wybierając kierunek określasz środowisko swojej pracy, które może towarzyszyć ci nawet przez kilkadziesiąt lat – aż do samej emerytury. W tym przypadku kluczowym jest dobranie takich studiów i przyszłego zawodu, aby ich tematyka była dla Ciebie pociągająca, aby chciało ci się uczyć, bo wtedy możesz mieć poczucie szczęścia i satysfakcji z samego studiowania czy późniejszej pracy a także poczucie że życie samo płynie w dobrym kierunku.

Możesz sam sporządzić listę swoich zainteresowań i skłonności i potem rozważyć je pod kątem różnych kierunków studiów, które są dostępne w Polsce lub na świecie. Pomyśl ile czasu może zająć ci samodzielne znalezienie i skompletowanie tych informacji?

Ułatw to sobie i skróć to do ok. 20 minut  gdyż wiedzę o sobie samym i kierunkach studiów najbardziej dopasowanych do Ciebie możesz uzyskać, wykonując diagnozę „Wybór uczelni”. I to bez odpowiadania na żadne pytania!

Pozwoli ci ona m.in.:

  • „zajrzeć” w Twoje obszary zainteresowań (nawet tych których nie jesteś jeszcze świadomy),
  • otrzymać listę kierunków studiów, które są dopasowane do Twoich najsilniejszych zainteresowań,
  • sprawdzić czy masz potencjał aby studiować na prestiżowych i wymagających uczelniach
  • zweryfikować czy możesz rozważać studiowanie za granicą, czy jednak lepiej abyś studiował w kraju.

W wynikach diagnozy znajdziesz więcej innych informacji o sobie, które będą pomocne przy podejmowaniu decyzji oraz przy samym studiowaniu. Aby lepiej i całościowo zrozumieć wyniki swojej diagnozy i tego, co w Tobie tkwi, możesz skorzystać z naszych konsultacji wyników diagnoz.

Dopiero mając takie informacje o sobie możesz uwzględniać inne aspekty swojej przyszłej uczelni lub zawodu:

  • prestiż uczelni,
  • tryb studiów (studia dzienne czy zaoczne),
  • prestiż zawodu,
  • wysokość zarobków,

Możesz też rozważyć inne aspekty, które szerzej opisane są na naszym blogu tutaj.

Dokonaj świadomego wyboru kierunku studiów i wybieraj z tych które są najbardziej dopasowane do Ciebie, bo minimalizujesz ryzyko podjęcia niewłaściwej dla Ciebie decyzji. Może nie będzie ona jeszcze optymalna – bo być może Twój docelowy zawód jeszcze nie istnieje, ale podążając za tym co jest pociągające dla Ciebie otwierasz sobie większe możliwości rozwoju jak i uznania w pracy i zawodowym świecie w przyszłości.

Oczywiście, możesz też popracować z doradcą zawodowym, który pozwoli Ci uświadomić sobie więcej rzeczy o sobie. To ułatwi znalezienie odpowiednich dla Ciebie kierunków studiów i podjęcie świadomej decyzji.

Niezależnie od tego w jaki sposób wybierasz kierunek studiów –  czy to w oparciu o wyniki diagnozy „Wybór uczelni”, czy też sam lub z doradcą – zawsze może pojawić się także inne pytanie i obawa:

Czy to jaki kierunek studiów wybiorę będzie określało i determinowało mój zawód aż do emerytury?

Samo skończenie studiów nie determinuje do końca określonego zawodu. Bo np. może okazać się że posiadasz talenty przydatne do sprzedaży a wtedy swoją wiedzę dziedzinową będziesz mógł rozwijać i wykorzystywać jako sprzedawca/handlowiec, ale tak aby przekazywać ją klientowi w sposób dla niego zrozumiały. Jak możesz poznać swoje talenty więcej znajdziesz tutaj .

Niezależnie od tego co wnoszą Twoje talenty, konieczność  zmiany zawodu lub jego doprecyzowania może, niezależnie, przynieść rozwój świata i zmiany społeczno-technologiczne które są z nim związane. I choć nie wiadomy czy te zmiany obejmą Twój zawód, ani kiedy one nadejdą – to jednego możesz być pewien – że zanim one nadejdą Ty idąc za swoimi zainteresowaniami i skłonnościami będziesz mógł się rozwijać i spełniać zawodowo oraz mieć, w tym czasie, poczucie spełnienia i satysfakcji z pracy.

A jeśli jednak nadejdą zmiany wymagające zmiany Twojego zawodu, to wtedy będziesz startował z innego punktu odniesienia – będziesz lepiej przygotowany na nie, niż gdybyś pracował w zawodzie, który Ciebie dołuje i męczy. 

A wtedy, będziesz mógł znowu wykonać diagnozę „Wybór uczelni” i poszukać dla siebie kierunków rozwoju zawodowego pociągających Ciebie w danym momencie życia i przy danej sytuacji zawodowo-rynkowej.