Konsultacje i doradztwo

Zaangażowanie i skuteczność zespołu

Kluczową wartością każdej organizacji są ludzie - ich zaangażowanie w pracę zespołu oraz jego skuteczność.

To jak efektywnie i skutecznie pracują na jej rzecz zależy od tego jak ich dążenia, talenty, kompetencje i zainteresowania, są w niej wykorzystywane.

Jeśli np. :

 • Chcesz wiedzieć jak pozytywnie wydobyć i wykorzystać potencjał ludzi i to co w nich najsilniejsze?
 • Chcesz dobrać zespół, tak aby ten pracował maksymalnie efektywnie?
 • Potrzebujesz podjąć decyzję o zatrudnieniu lub awansie pracownika i nie wiesz czy będzie się sprawdzał na nowym stanowisku?
 • Chcesz dotrzeć do osób w zespole i prawdziwie je zmotywować?
 • Chcesz zaplanować efektywne procesy pracy i potem nimi zarządzać wykorzystując odpowiednie narzędzia informatyczne?

Skorzystaj z naszych konsultacji i doradztwa.

W jakich obszarach uzyskasz nasze konsultacje i doradztwo?

Konsultacje i doradztwo uzyskach głównie z tzw. obszaru miękkiego – z odniesieniem do efektywności w pracy oraz z wykorzystaniem naturalnych dążeń i potrzeb ludzi. Wykorzystujemy podejście psychologii pozytywnej, na której założeniach bazują narzędzia z których z których w pierwszej kolejności korzystamy np. test silnych stron (talenty) Gallupa .

Oto obszary, w których możesz uzyskać nasze wsparcie.

 1. Talenty Gallupa i wszystko co się wiąże z ich praktycznym zastosowaniem w środowisku pracy i w biznesie – zarówno na poziomie indywidualnym jak i całego zespołu. Mogą to być m.in.:
 • określenie obszaru doskonałości osoby i dobranie stanowiska/zakresu pracy najbardziej odpowiadającej jej talentom,
 • zatrudnianie nowych pracowników,
 • dobór szefów zespołów czy szefów projektów do ram kontekstu i celów zespołów lub projektów,
 • dobór talentowy osób do zespołu /projektu lub ról i zakresu odpowiedzialności w zespole,
 • ryzyka (talentowe) i sposoby ich minimalizacji dla celów stawianych przed zespołem o określonych talentach jego członków.
 1. Stworzenie środowiska w zespole, czy w firmie, sprzyjającego uruchamianiu potencjałów ludzi np. poprzez
 • indywidualną komunikację z nimi,
 • motywację zgodną z nimi,
 • zlecanie zadań bliskich ich talentom i zainteresowaniom
 1. Planowanie i wdrażanie efektywnych procesów pracy uwzględniających:
 • zakres prac i odpowiedzialności,
 • talenty i zainteresowania pracowników,
 • narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie zadaniami i projektami.
 1. Delegacja odpowiedzialności – znajdowanie rozwiązań biznesowo-organizacyjnych przez pracowników z wykorzystaniem ich naturalnych talentów i zainteresowań.
 2. Stworzenie indywidualnych planów uruchamiania potencjału pracowników w Twojej organizacji z uwzględnieniem ich mocnych stron. Plany mogą obejmować m.in. zmiany stanowiska, określone szkolenia, warsztaty, procesy coachingowe potrzebne do uruchomienia ich potencjału.
Jak pracujemy przy konsultacjach i doradztwie

Jak pracujemy przy konsultacjach i doradztwie?

Zakładamy, że nie ma szablonów gotowych rozwiązań na każdą sytuację dlatego nie teoretyzujemy i wykonujemy poniższe kroki.

Rozpoznajemy rzeczywisty stan – badamy potencjał i aktualne nastawienie ludzi w firmie.

Weryfikujemy rzeczywistość z ludźmi oraz zbieramy dodatkowe informacje dotyczące otoczenia organizacyjno-biznesowego pod kątem celów organizacji.

Analizujemy wyniki – patrzymy całościowo na wyniki, szukamy zależności i pierwszych pomysłów rozwiązań.

Rozmawiamy, zadajemy pytania i szukamy odpowiednich rozwiązań do wyzwań, które stoją przed Tobą lub przed Twoim zespołem.

W efekcie powstają rozwiązania uwzględniające aktualną rzeczywistość jak i kontekst sytuacji a także umożliwiające realizację celów krótkoterminowych – na tu i teraz jak i strategicznych – istotnych w dłuższej perspektywie czasowej.