Odkryj swój zawód

Odkryj swój zawód - swoje zawodowe powołanie

Pracujesz lub studiujesz i czujesz, że to nie jest to czym chciałbyś się w życiu zajmować? Kiedyś wybrałeś ścieżkę zawodową, ale nie przynosi ona tego, czego oczekiwałeś od pracy?

Czy chcesz odkryć swoje zawodowe miejsce w życiu, swoje zawodowe powołanie aby czuć się spełnionym w tej materii?

Czy uwierzysz że to możliwe i że  wszystkie odpowiedzi są już w Tobie? 

Tych odpowiedzi możesz poszukać w specjalnie zaprojektowanym w tym celu procesie. W procesie, który korzysta zarówno z tego, co już jest świadome, jak i z tego co nieświadome tkwi ukryte wewnątrz Ciebie. W procesie, w którym spotykają się Twój rozum i serce.

Czym jest zawodowe powołanie?

Zawodowe powołanie rozumiemy jako coś, w czym się prawdziwie i naturalnie odnajdujesz. To praca, która korzysta z tego co jest w Tobie silne i naturalne, ma głęboki sens dla Ciebie i w którą angażujesz się sercem.

A wtedy pracujesz bez poczucia wysiłku. Do tego co się wydarza w pracy podchodzisz z ciekawością i spokojem, bo wiesz i czujesz, że masz do niej dar

A nawet jeśli pojawiają się wyzwania czy problemy to nie uciekasz przed nimi tylko stawiasz im czoło, bo wiesz, że to Ciebie zawodowo rozwija, a Ty chcesz być coraz lepszy w swojej profesji. I dzięki temu osiągasz sukces. Sukces mierzony Twoją miarą.

Jakie są sposoby znalezienia swojego zawodowego powołania?

Jest kilka sposobów, którymi ludzie odkrywają swoje powołanie:

  1. Niektóre osoby już od najmłodszych lat mają silne poczucie, co chcą robić i konsekwentnie to realizują w swoim życiu.
  2. Inne osoby szukają, metodą prób i błędów, pracy, w której wreszcie poczują, że jest ich.
  3. Kolejne osoby zbierają informacje o sobie, swoich doświadczeniach i przeżyciach i analizując je próbują określić swoje zawodowe miejsce.
  4. Dalsze osoby zbierają informacje o rynku pracy i próbują dopasować swój przyszły zawód do tego co jest na nim dostępne.
  5. A jeszcze inne osoby, po prostu wybierają ścieżki pojawiające się na drodze ich życia, które najbardziej w danym momencie z nimi rezonują, aż do momentu kiedy wyłoni się ich powołanie.

Jeśli czytasz ten tekst to prawdopodobnie jeszcze nie znalazłeś swojego powołania i najpewniej kroczysz ścieżką wykorzystującą któryś ze sposobów od 2 do 5. Bo gdybyś korzystał ze sposobu 1 to, już byś je znał. Możliwe też, że stworzyłeś własny, unikatowy sposób poszukiwania własnego powołania.

Dlaczego, być może, nie znalazłeś jeszcze swojego zawodowego powołania?

Dzisiejszy świat nie jest tak prosty jak jeszcze 50 lat temu. Gwałtowne przyśpieszenie i rozwój technologii spowodowały, że wiele zawodów zaniknęło lub zanika, a pojawiają się zupełnie nowe, o których jeszcze 10-15 lat temu nikt by nie pomyślał np. bloger. 

Tak samo trudno powiedzieć jakie profesje mogą się pojawić za 10 lat, bo te pojawiają się samoistnie jako odpowiedź na potrzeby światowej lub lokalnej społeczności bądź gospodarki i rynku. Ludzie przeszli różne drogi zanim zaczęli pracować w tego rodzaju nowych profesjach, bo nie było, lub często jeszcze nawet nie ma, kierunków studiów, które przygotowują do ich wykonywania.

Jeśli wierzysz, że każdy ma jakieś zawodowe powołanie dane mu od urodzenia, a Ty jeszcze go nie odkryłeś, to może oznaczać że w dzisiejszym świecie jeszcze nie istnieje zawód dla Ciebie, lub też niewłaściwe go szukasz.

Praca z powołaniem to taka, którą czujesz w głębi serca i wykonujesz z pasją. Nie jest związana z rozumowym, intelektualnym odczuciem, ale jest energią w sercu, którą odczuwasz kiedy ją wykonujesz. Więc jeśli wierzysz, że istnieje takie powołanie, jasne jest że możesz je odkryć tylko w głębi siebie. A kiedy je odkryjesz, Twoja energia płynąca z serca zacznie oddziaływać na innych.

I nieważne jest, w którym miejscu życia jesteś. Nieważne, czy i w jaki sposób  szukasz swojego powołania – zawsze możesz wybrać taki sposób podejścia, by poszukać odpowiedzi w głębi siebie. W tym co jeszcze może nie jest świadome, ale już tkwi tam w Tobie, być może od zawsze.

Jak odkryć swoje zawodowe powołanie?

Zawodowe powołanie rozumiemy jako coś w czym się prawdziwie i naturalnie odnajdujesz. To praca, która korzysta z tego co jest w Tobie silne i naturalne, ma głęboki sens dla Ciebie i w którą angażujesz się sercem.

Celem odkrycia zawodowego powołania proponujemy wykonanie następujących czterech kroków dłuższego procesu:

  1. Zebranie informacji o Twoim potencjale
  2. Zrozumienie Twojego potencjału
  3. Wyłonienie kierunku rozwoju zawodowego i inspiracje
  4. Uwolnienie potencjału

Krok 1 - Zebranie informacji o Twoim potencjale

W tym kroku proponujemy wykonanie testów i  diagnoz, które pozwolą odkryć to co jest w Tobie mocne, to co Ciebie motywuje oraz buduje Twoje pozytywne nastawienie w życiu:

Test talentów Gallupa – wykonaj go, aby poznać  swój indywidualny sposób osiągania sukcesu. Już tylko 5 Twoich najsilniejszych talentów pozwala wyznaczyć go wystarczająco precyzyjnie. 

Możesz wykonać także inne, dostępne na rynku, testy, które pozwolą zebrać więcej różnorodnych informacji o Tobie.

krok 2 - Zrozumienie Twojego potencjału

To omówienie wyników testu talentów Gallupa oraz innych wykonanych lub posiadanych przez Ciebie testów abyś zrozumiał je głębiej, a także poczuł ich przesłanie.

Połączenie tych wyników,  pozwala na bardziej precyzyjne wyznaczenie dziedziny/dziedzin, które mogą być obszarami Twojego zawodowego powołania, oraz sposobu Twojego działania w danym obszarze.

I tak, w ramach dziedziny zainteresowań, to Twoje talenty sprawią, że będziesz w niej funkcjonował lepiej i sprawniej jako twórcą pewnych rozwiązań np. jako inżynier, lub też będziesz się w niej realizował bardziej jako sprzedawca czy też osoba zarządzająca.

Po omówieniu wyników, znacznie lepiej poznasz siebie, tym kim jesteś już teraz, lub kim możesz być w najlepszej swojej wersji. Zrozumiesz także swoje działania lub decyzje podejmowane w przeszłości.

Krok 3 - Wyłonienie kierunku rozwoju zawodowego i inspiracje

Teraz nastaje czas abyś zajrzał w siebie i mógł określić kierunek swojego dalszego rozwoju zawodowego, w którym będziesz się czuł na swoim miejscu a w swoim sercu odnajdziesz głębszy sens takiej pracy.

Ten krok to specjalny proces, w którym Twoja wiedza o samym sobie, Twój rozum spotyka się z Twoim sercem abyś mógł, na głębszym poziomie, połączyć różne informacje o swoim potencjale z tym co kryje się w Tobie i Twoim sercu od zawsze. 

Dzięki temu procesowi, to co do tej pory było pozornie oderwane i sprzeczne, nabiera dla Ciebie większego znaczenia, uzyskuje głębszy sens oraz pozwala samoistnie wyłonić się kierunkowi Twojego zawodowego rozwoju oraz wyznaczyć jego ramy. Pojawią się pomysły na dalsze działania, a te będą miały impet i konsekwencję w realizacji, gdyż wynikają prosto z Twojego serca.

Krok 4 - Uwolnienie potencjału

Kiedy ruszasz w drogę aby realizować siebie i swoje zawodowe powołanie, mogą pojawić się różne przeszkody, problemy lub wyzwania. W tym kroku uzyskasz nasze wsparcie, którego zakres i czas trwania zależy od tego z czym się mierzysz na tej drodze.

Przeszkodami w realizacji Twojego potencjału mogą być np. Twoje przekonania, Twoje nastawienie do świata i pojawiających się wyzwań. Mogą się pojawić także przeszkody zewnętrzne, których pokonanie może wymagać od Ciebie dodatkowych wewnętrznych jakości takich jak np. pewność siebie, wiara w siebie, luz, dyscyplina.

Wyzwaniem może być dla Ciebie konieczność nauczenia się czegoś nowego czy poradzenie sobie z nieoczekiwaną sytuacją. Nad tym wszystkim możesz pracować m.in. z wykorzystaniem sesji Coachingu Mentalności Zwycięzcy ®

Uwolnienie Twojego potencjału staje się niezbędne abyś mógł pokonać wyzwania i problemy stojące na drodze do realizacji Twojego zawodowego powołania. W wyniku tego następuje Twój rozwój osobisty, bo nie da się oddzielić Twojego zawodowego powołania od tego kim naprawdę jesteś.