Jak mądrze wybrać uczelnię lub szkołę średnią?

Blog / Edukacja / Osoby indywidualne

Jak mądrze wybrać uczelnię lub szkołę średnią?

 W tradycyjnym podejściu do wyboru przyszłego zawodu kluczowe są dwa momenty wyboru ścieżki edukacji:

– wybór szkoły średniej,

– wybór uczelni i kierunku.

O ile wyboru szkoły średniej najczęściej dokonuje się spośród szkół w najbliższej okolicy i dotyczy on wszystkich uczniów, tak wyboru uczelni i kierunku dokonują uczniowie zdający maturę i dokonuje się on spośród uczelni w kraju a także, coraz częściej, spośród tych za granicą.

Z tego tytułu wybór kierunku na uczelni jest zdecydowanie trudniejszy i ma większą wagę dla maturzystów niż sam wybór szkoły średniej. Natomiast wybór szkoły średniej ma kluczowe znaczenie dla wyboru zawodu przez tych uczniów, którzy w najbliższej przyszłości nie planują lub nie chcą studiować a chcą jak najszybciej zacząć pracować i zarabiać.

Mimo tych różnic istnieją pewne podobieństwa w sposobie wyboru dalszej ścieżki edukacji i elementów, które mogą być brane pod uwagę przy jego dokonywaniu. Oto najczęstsze elementy, które mogą być brane pod uwagę:

 1. Zainteresowania ucznia (co go interesuje)

 2. Łatwość znalezienia pracy

 3. Prestiż zawodu

 4. Atrakcyjna płaca w przyszłym zawodzie

 5. Predyspozycje ucznia (w czym jest dobry)

 6. Moda (na określone szkoły lub kierunki studiów)

 7. Gdzie idą znajomi (dotyczy szkół średnich i uczelni jak i miast w których są te uczelnie)

 8. Odległość od domu – szczególnie ważne przy wyborze szkoły średniej

 9. „Darmowe” studia/szkoła średnia czy płatne

 10. Stacjonarne czy zaoczne (dotyczy studiów)

 11. Prestiż (szkoły lub uczelni)

 12. Gdzie się uczeń może dostać lub gdzie sobie poradzi

 13. Oczekiwania rodziców co do przyszłego zawodu.

Oczywiście tych elementów branych pod uwagę przy wyborze szkoły czy uczelni może być więcej i każdy może korzystać z wielu różnych kryteriów, a to sprawia że wybór szkoły czy kierunku uczelni może być wielowymiarowo złożony. Ale wg. analiz zespołu z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Sztanderska, U, Grotkowska, G. (red.), 2015, Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lata dotyczących studiowania) pierwsze trzy są najważniejsze dla przyszłych studentów. 

Jak pokazuje życie, uczniowie na tym etapie często dokonują wyborów, które potem okazują się nietrafione. Z tego powodu męczą się w trakcie nauki z poczuciem, że to nie ich świat. A wtedy muszą zmierzyć się z kolejnym wyborem – czy przerwać naukę w tym miejscu i zmienić szkołę lub uczelnię, czy wytrwać do końca aby zastanowić się co dalej.

Dlatego ważne dla Ciebie jest dokonanie takiego wyboru, który sprawi że wybierzesz szkołę lub uczelnię, w której tematy będą budziły Twoje naturalne zainteresowanie, wzbudzały ciekawość i chęć nauki!

Z tego powodu pierwszym, kluczowym aspektem dla Ciebie w wyborze jest kierowanie się Twoimi zainteresowaniami lub pasjami. W tym przypadku warto zdać sobie sprawę, że:

To, że potrafisz zrobić coś dobrze, nie oznacza, że chcesz to robić zawodowo!

Z czasem, wraz z Twoim rozwojem i dorastaniem mogą się pojawiać Twoje kolejne, bardziej pociągające zainteresowania, więc dobrze byłoby już na etapie wyboru szkoły średniej lub kierunku studiów poznać jeszcze nieznane, potencjalne zainteresowania (z którymi nie mieliśmy jeszcze do czynienia) – inaczej mówiąc – wewnętrzne skłonności do określonych obszarów zawodowych, a które już posiadasz (nawet jeśli są jeszcze nieuświadomione).

I do tego celu możesz właśnie wykorzystać diagnozy Wybór uczelni” i „Wybór szkoły średniej”, które szeroko modelują różne możliwe rzeczywistości zawodowe i dostarczają informacje o Twoich wewnętrznych skłonnościach. Dzięki temu dowiesz się o Twoim dopasowaniu do określonych typów uczelni lub szkół średnich na poziomie rzeczywistej i nieświadomej reakcji ciała, a nie na podstawie tego co myślisz o sobie i o świecie.

Dzięki temu otrzymujesz swój własny wewnętrzny ranking dopasowania „ciekawości” tematów związanych z różnymi zawodami a także listę kierunków studiów w Polsce dla najlepszych dla Ciebie typów uczelni. A dodatkowo uwzględniając też inne, wymienione wyżej elementy wyboru uczelni czy szkoły możesz ostatecznie wybrać taką, co do której będziesz miał gwarancję, że będzie dla Ciebie ciekawa i spełni inne Twoje kryteria. 

Dzięki takiemu podejściu nie będziesz miał/-a poczucia straty czasu w trakcie nauki, będziesz wewnętrznie zmotywowany do nauki i łatwiej będzie ci uzyskiwać dobre oceny, bo po prostu ten świat w którym będziesz się obracał, tematyka z nim związana będzie cię kręcić bardziej niż inne. A dodatkowo, w wynikach diagnozy „Wybór uczelni„, dowiesz się w jaki sposób podejmujesz decyzje – czy bardziej spontaniczne czy też pragmatycznie. 

Obie diagnozy możesz wykorzystać będąc też na studiach, czy już pracując. To pozwoli Ci skorygować lub na nowo określić lepszy zawód czy kierunek studiów dla siebie. Dzięki temu będziesz miał pewność, że to co wybierzesz będzie Ciebie realnie interesowało i nie będziesz musiał szukać swojego miejsca zawodowego metodą prób i błędów ponosząc przy tym dodatkowe koszty. Jakie to mogą być koszty związane z niedopasowanym do Ciebie zawodem i jak ich uniknąć  dowiesz się tutaj.