Talenty Gallupa w firmie – case study

Biznes / Blog / Ogólne

Talenty Gallupa w firmie – case study

Jacobs Polska to firma inżyniersko-konsultingowa, odział międzynarodowej korporacji, zatrudnia w Polsce około 200 osób, w tym 130 specjalistów i ekspertów branżowych.

Pierwsze rozmowy z Zarządem firmy Jacobs odbyły się w trudnym dla gospodarki i firmy okresie. Bezpośrednim impulsem do podjęcia rozmów, była chęć zatrzymania pracowników w firmie z ich wiedzą, doświadczeniem jako kluczowego fundamentu rozwoju firmy w związku z oczekiwanym wkrótce wzrostem rynku i zamówień. W ramach firmy ówcześnie tworzony był Program Rozwoju Talentów (PRT), ukierunkowany na liderów i kluczowe osoby w firmie (ok. 40 osób), który został zmodyfikowany pod kątem dodatkowych działań Star Level w „miękkim” obszarze ludzkim.
Celem ogólnym działań Star Level było zwiększenie energii w pracownikach i w firmie oraz zwiększenie ich motywacji i chęci do pozostania i rozwoju w firmie Jacobs.

Realizacja projektu przez Star Level, odbywała się na dwóch poziomach:
• Zarządu – poprzez indywidualny coaching przygotowujący Zarząd do zarządzania nowymi wyzwaniami i efektywniejszego ukierunkowania zmienionej energii pracowników.
• Liderów i kluczowych osób w firmie – poprzez pracę w oparciu o talenty Gallupa poszczególnych osób jak i całej grupy.
W programie PRT wzięło udział ponad 40 osób. Każda z tych osób wykonała podstawowy test Gallupa (5 talentów), a następnie otrzymała Menedżerski Raport Talentowy zawierający sposób wyrażania się tych 5-ciu talentów w różnych obszarach biznesowych wraz z obszarem doskonałości tych talentów. Był on potem omawiany z pracownikiem w indywidualnej rozmowie zawierającej także elementy coachingu. Raport otrzymywał także Zarząd i bezpośredni przełożony.
Na podstawie wyników testu Gallupa, sporządzone zostało też talentowe DNA firmy.
W ramach talentów przeprowadzono też warsztat „Przywództwo talentowe” pogłębiający wiedzę o wszystkich 34-ch talentach i sposobach ich wykorzystania w codziennym zarządzaniu.

W wyniku prac Star Level (talenty i coaching Zarządu) w projekcie PRT dodatkowo osiągnięto m.in.:
– większą świadomość Zarządu i kluczowych pracowników dotyczących siebie, swojego potencjału, a także potencjału innych;
– akceptację różnorodności osób w firmie i zmniejszenie napięć pomiędzy nimi, bo jak mówili uczestnicy: dzięki znajomości talentów innych osób, łatwiej jest zaakceptować, że często ich zachowania wynikają z ich talentów a nie z ich złej woli;
– większą motywację i energię osób oraz zespołów;
– lepsze decyzje personalne i skuteczniejsze wsparcie Zarządu.

A oto jak całe nasze działania w firmie podsumowuje vice prezes Zarządu Wojciech Mieszkowski odpowiedzialny za rozwój firmy:
Program trwa i rozwija się u nas od trzech lat. Udało się nam rozszerzyć ogólnie rozumiane zarządzanie na niewiarygodne, nieznane dotąd, obszary. To, co osiągnęliśmy pozwala znacznie lepiej rozumieć się nawzajem i realizować bądź odpowiadać za rzeczy, które potrafimy robić najlepiej.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × cztery =